نماینده کنست خواستار استعفا و محاکمه نتانیاهو شد

۱۶ قوس ۱۳۹۴

1359574317870.cachedبه گزارش پایگاه خبری صهیونیستی “تایمز آو اسرائیل”،”هنین زعبی”(haneenZoabi) نماینده کنست خواستار مقابله با نتانیاهو شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نتانیاهو در واکنش به اقدام این نماینده کنست از “یهودا وینستین” دادستان کل اسرائیل درخواست کرده تا زعبی را تحت تعقیب قضایی قرار دهد که در پی آن زعبی نیز اظهار داشته هیچ تفاوتی میان نتانیاهو و قلدرهای افراطی راستگرا وجود ندارد.

زعبی همچنین تصریح کرده که در برابر تهدیدها عقب نشینی نخواهد کرد و تلاش های خود در جهت اسقاط و محاکمه نتانیاهو ادامه خواهد داد. وی گفته است سخنان نتانیاهو نشان دهنده ورشکستگی اخلاقی و سیاسی وی است و به نظر می رسد نتانیاهو یک نزاع ملی را به جنگ خیابانی مبدل ساخته و سیاستهای مجرمانه و خطر ناک را ادامه میدهد. زعبی خواستار استعفای نتانیاهو و کابینه وی شده است.

اسرائیل،

کنست،

نتانیاهو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed