نماینده افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شد

نماینده جمهوری اسلامی افغانستان از گروپ آسیا به حیث کمیشنر حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی انتخاب گردیدبانو اصیلا وردگ به عنوان نماینده جمهوری اسلامی افغانستان از گروه آسیا به حیث کمیشنر حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، انتخابات کمیشنران حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی دیروز در نشست مقام های ارشد سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

در این انتخابات “خانم اصیلا وردگ” به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان، با کسب بیشترین آراء در میان همه کاندیدان از هرسه حوزه سازمان یاد شده (آسیا، افریقا، کشورهای عربی)، به حیث کمیشنر در این کمیسیون انتخاب گردید.

این اولین بار است که یک خانم به نمایندگی از افغانستان در انتخابات آزاد و آن هم با به دست آوردن بیشترین آراء در میان همه کمیشنران آسیایی، افریقایی و عربی، به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی انتخاب می گردد.

خانم اصیلا وردگ لسانس خویش را در رشته اقتصاد زراعتی از دانشگاه کابل و ماستری اش را در رشته روابط بین الملل و دیپلوماسی از دانشگاه نیو جرسی ایالات متحده امریکا به دست آورده است.

وی از هفت سال بدینسو، در مربوطات وزارت امور خارجه در مرکز و خارج از کشور، منجمله به حیث رئیس حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه و معاون نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده است.

گفتنی است که سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری های اسلامی به میزبانی جمهوری ترکیه، به تاریخ ۲۲ حمل سال روان در استانبول آغاز به کار کرده است و الی تاریخ ۲۷ حمل ادامه خواهد یافت.