نمایش شهروندان افغانستان بدون مدرک در ملا عام، خلاف تعهدنامه دو جانبه است

۲۰ سنبله ۱۳۹۵

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور در قبال اقدام پولیس شهر شیراز ایران به خاطر نمایش مهاجرین دستگیر شده در انظار عمومی به صورت شدید اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اعتراض خود را با نشر اعلامیه ای، بیان داشته است.

در این اعلامیه اقدام پولیس ایران به شدت تقبیح شده و برخلاف تفاهمنامه های هر دو کشور در ارتباط با مهاجرین دانسته عنوان شده است.

در بخشی از این اعلامیه آمده است :«با کمال تاسف و تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که به تاریخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۵ پولیس شهر شیراز ایران در کنار سایر کشفیات خود مانند مواد مخدر، اموال قاچاق، مشروبات الکلی و سایر دستاوردها، تعدادی از مهاجرین افغانستانی بازداشت شده را نیز به عنوان دستاورد خود در یک قفس آهنین به نمایش گذاشته است.»

14291670_1765166897089485_1112361800069364044_n

وزارت مهاجرین همچنین گفته است که دولت افغانستان این عمل پولیس شهر شیراز را غیر بشری، توهین و تعرض به کرامت انسانی افغان های مهاجر دانسته شدیدا تقبیح کرده است.

در اعلامیه آمده است که «تردیدی نیست که این رفتار در تضاد با موازین حقوق بشری، کنوانیسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ حقوق مهاجرین و خلاف تفاهمنامه های هر دو کشور در ارتباط به مهاجرین می باشد.»

در بخش پایانی اعلامیه گفته شده است که :«وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد که این عمل غیر انسانی را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملین این قضیه را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و از وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهیم که موضوع را از مجاری دیپلوماتیک تعقیب نماید.»

نشر عکس های مربوط به نگهداری و نمایش مهاجرین افغانستان در قفس های آهنی، واکنش مقام ها، رسانه ها، جامعه مدنی و مردم دو کشور را به دنبال داشته است.

ایران

شیراز

غیربشری

قفس

مهاجرین افغانستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.