نقیب الله فایق رئیس جدید اداره مستقل نورم و استندرد شد

فایقمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان با صدور فرمان داکتر “نقیب الله فایق” را به عنوان رئیس عمومی اداره نورم و استندرد تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر فایق یکی از اعضای مجلس نمایندگان بود.

رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که با تاسی از حکم فقره “۱۳” و ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تقرری داکتر نقیب الله فایق را در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره نورم و استندرد منظور نمودم.