نقش مهم انگلستان در صلح افغانستان

18 ژوئن 2019

رئیس جمهور کشور در دیدار با نخست وزیر انگلستان بر نقش مهم این کشور در صلح افغانستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور شام دیروز با بانو ترزامی دیدار کرد.

در خبرنامه آمده است که رئیس جمهور در این دیدار در مورد پروسه صلح، انتخابات ریاست جمهوری و تقویت نیروهای امنیتی گفتگو کرده است.

به نقل از خبرنامه «رئیس ‌جمهور غنی از همکاری ‌های دوامدار حکومت بریتانیا برای افغانستان ابراز امتنان نمود و گفت که نقش بریتانیا در ایجاد اجماع منطقوی در رابطه به پروسه صلح افغانستان مهم و ارزنده می باشد».

رئیس‌ جمهور در این دیدار بر برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری افغانستان در زمان معین آن و به گونه شفاف تاکید کرد.

در عین حال، بانو ترزامی گفت که کشورش برعلاوۀ پشتیبانی از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ‌ها، برای ایجاد اجماع منطقوی در رابطه به صلح افغانستان تلاش و از آن حمایت می ‌کند.

نخست وزیر بریتانیا افزود که کشورش از برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان حمایت می کند و همچنان به همکاری و تعهداتش برای نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه خواهد داد.

افغانستان

انتخابات

انگلستان

صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.