نقش جشنواره فجر به رشد سینمای افغانستان

453003_998شماری از هنرمندان افغانستان مقیم ایران، برگزاری جشنواره بین المللی فلم فجر را در رشد سینمای کشور موثر می دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به تازه گی بازار فلم جشنواره بین‌ المللی فجر در شهر تهران، پایتخت ایران برگزار شده است که افغانستان نیز چند غرفه در این بازار دارد.

حبیب محمدی، مسوول یکی از این غرفه ها به خاورمیانه گفت که خوشبختانه امسال جشنواره بین ‌المللی فلم فجر در مکانی مناسب (پردیس سینمایی چارسو)‌ برگزار می شود و مسئولان این فستیوال، برنامه ها را با نظم و ترتیب برگزار می‌ کنند.

به گفته وی،‌ سینمای افغانستان ضعیف است و حمایت ‌های دولتی از این هنر وجود ندارد و بر همین اساس جشنواره فلم فجر زمینه خوبی برای حضور فلم سازان افغان در عرصه‌ های جهانی را فراهم می کند.

محمدی اظهار داشت که جشنواره فجر این امکان را فراهم می کند تا فلم سازان افغانستان آثارشان را به جهانیان ارائه دهند و خوشبختانه یکی از داوران بخش بین‌ الملل فجر امسال (جلوه ‌گاه شرق) از کشور افغانستان است.

وی یادآور شد که هر اثر سینمایی، اجتماعی را به دنیا نشان می ‌دهد و هر کشوری که تصویر نداشته باشد در واقع فرهنگ، تاریخ و تمدنش را به جهانیان نشان نداده است.

سی و چهارمین جشنواره بین ‌المللی فلم فجر از اول تا ششم ثور در پردیس سینمایی چارسو در شهر تهران در حال برگزاری است.