نقش افغانستان درنزديكي تحکیم روابط ايران با امريكا

7 اکتبر 2013

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

مسئولان مركزمطالعات استراتيژيك افغانستان ميگويند که درحال حاضر امكانات عملي شدن همكاري هاي مشترك ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا ازطريق افغانستان قوت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورماینه، آنان ميگويند که درنشست سه جانبه نمايندگان سياسي افغانستان – ايران و امريكا درحاشيه ي  نشست  بين المللي تحت نام گفتمان امنيتي هرات، توافق نظر این بود كه افغانستان ميتواند نقطه وصل ميان حكومت هاي ايران و امريكا درمنطقه باشد.

داوود مراديان رئيس مركز مطالعات استراتيژيك افغانستان گفت: درختم نشست بين المللي گفتمان امنيتي هرات قرارشد در آينده پروسه هرات يك نگاه همكاري متقابل بين افغانستان وكشورهاي منطقه و جهان باشد.

به گفته وي، درحاشيه اين نشست و درگفتگوي سه جانبه افغانستان – ايران و امريكا توافق صورت گرفت كه دو كشور ايالات متحده امريكا و جمهوری اسلامی ايران ميتوانند دربخش هاي، منابع آبي، تاسيس خطوط راه آهن و مبارزه با مواد مخدر مشتركا” در افغانستان كار كنند.

مسئولان مركزمطالعات استراتيژيك افغانستان همچنان ميگويند، با روي كار آمدن حكومت جديد به رهبري حسن روحاني در ايران، افغانستان ميتواند درنزديكي  و تحكيم روابط ايران و امريكا نقش اساسي را بازي نمايد.

درهمين حال كاي آيده نماينده اسبق سازمان ملل متحد در افغانستان و يكي از سياستمداران برجسته درامور منطقه ميگويد: در شرايطي كه روابط بين ايران و تمريكا بعد از سي سال رو به بهبود است، نشست بين المللي هرات توانست در بهترشدن اين روابط نيز كمک نمايد.

به گفته اين سياستمدار كهنه كار، براي جهانيان ثابت شد كه  افغانستان ميتواند نقش اصلي را در بلند بردن اعتماد منطقوي و تحكيم روابط ميان ايالات متحده امريكا و ايران در منطقه بازي نمايد.

نشست  بين المللي تحت نام گفتمان امنيتي هرات با حضورسياسيون 30 كشور منطقه و جهان در حالی برگزار شد كه با وجود دعوت رسمي، اما هيچ نماينده ای از كشورپاكستان در اين كنفرانس اشتراك نداشت.

مسئولان برگزاري اين نشست بين المللي ميگويند، اگرچه اشتراك پاكستان در اين كنفرانس ميتوانست در اعتماد سازي منطقه ي مفيد باشد تما عدم اشتراك  نمايندگان سياسي اين كشور نيز كدام تاثيرات منفي را درنتايج كنفرانس نگذاشته است.

افغانستان

امریکا

ایران

تحکیم روابط

روابط نیک

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.