نقاب پوشان مسلح دو تن را در تخار ربوده اند

635604030170089723مقام های محلی در تخار می گویند که نقاب پوشان مسلح شب گذشته یک تاجر و یک باشنده محل را در ولسوالی چاه آب ربوده اند.
جندالله فیض ولسوال چاه آب به خبرگزاری خاورمیانه می گوید نقاب پوشان مسلح که تعداد شان به ۱۵ نفر می رسید، حاجی زمان الدین یکتن از تاجران ولایت تخار را همراه بایکتن از باشنده های محل به جای نامعلومی برده اند.
فیض می گوید: “ساعت ۹ شب گذشته باشنده های روستای دوران ولسوالی چاه آب بعد از ادای نماز تراویح در حال بیرون شدن از مسجد بودند که افراد مسلح نقاب پوش آنان را تلاشی کرده، موبایل و اجناس دیگری را نیز از مردم برده اند.”
وی همچنان می گوید که افراد وابسته به این گروه نیز در عین زمان در روستای نجار های این ولسوالی بالای نماز گذاران تیر اندازی کرده و یکتن را زخمی ساخته اند.
در همین حال معلم سعدالله یکتن از باشنده های ولسوالی چاه آب به خبر گزاری خاورمیانه می گوید که افراد مسلح نقاب پوش در ابتدا پنج تن از باشنده های روستای دوران را با خود برده بودند ولی در مسیر راه دوتن را به دلایل نامعلومی رها کرده اند.
وی می گوید : ” حاجی زمان یکی از تاجران تخار است که به غرض اشتراک در جنازه یکی از اقارب شان به ولسوالی چاه آب آمده بود که از سوی فراد ناشناس ربوده شده است.”
وی می گوید که این افراد ممکن دزدان مسلح باشند که دربدل رهایی این تاجر درخواست پول کنند.
مقام های محلی در این ولسوالی نیز از شروع تحقیقات پولیس در این زمینه خبر می دهند؛ اما می گویند که تا هنوز سرنخی از این گروه به دست نیاورده اند.
گرچند افراد مسلح غیر مسوول که عوامل اصلی نا امنی ها، قتل، آدم ربایی و دزدی های مسلحانه در این ولسوالی دانسته شده اند، اما مقام ها در تخار در مورد این نقاب پوشان تا هنوز چیزی نگفته اند.