نفوذ مواد مخدر به کارمندان سفارت امریکا در کابل

۱۰ حمل ۱۳۹۶

شش کارمند سفارت امریکا در کابل به اتهام اعتیاد و انتقال مواد مخدر، از کار برکنار شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرنامه وزارت امور خارجه امریکا، این کارمندان به دلیل استفاده از مواد مخدر و یا هم انتقال آن، از کار برکنار شده اند.

در خبرنامه آمده است که این افراد بعد از تحقیقات مبنی بر بدرفتاری شان به دلیل استفاده از مواد مخدر شناسایی شده اند.

هرچند وزارت امور خارجه امریکا در مورد هویت این افراد معلومات ارائه نکرده است، اما گفته می شود که اکثر آنان شهروندان امریکا بوده اند.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه امریکا گفته است که قرارداد سفارت امریکا با شماری از شرکت های قراردادی که در انتقال مواد مخدر متهم شناخته شده اند نیز لغو شده است.

اخراج

سفارت امریکا

کابل

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.