نفوذ سلفی های تندرو در دولت الجزایر

سلفی-های-لبنان-عکس-داخل--500x300روزنامه الخبر الجزایر در مقاله ای، با اشاره به تدارک وسیع گروه های تکفیری برای ورود به کشورهای اسلامی در شمال افریقا، از خطر نفوذ سلفی های تندرو در کابینه دولت و دست بسته بودن حاکمیت در برخورد با هرگونه افراط گرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مقاله با تکرار تهدید “شیخ حمداش” از رهبران وهابیت در الجزایر، که گفته بود: “اگر کار دست من بود، سفارت داعش در الجزایر را افتتاح می کردم”، نفوذ و گسترش وهابیت در الجزایر را به حوادث دهه سیاه مرتبط دانست.

این در حالی است که در دهه ۹۰ میلادی که از آن بعنوان دهه سیاه یاد می شود، سلفی ها برای دست برداشتن از مبارزه با دولت و اینکه خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کنند، شرط هایی گذاشتند که یکی از این شروط، واگذاری برخی مساجد به علماء و مشابخ وهابی بود که دولت وقت مجبور به اجرای این شرط گردید و هم اکنون افراطی ها در مساجد حاکم بوده و دولت هم کاری علیه آنها انجام نمی‌دهد.