نظام معارف نیاز جدی به اصلاحات دارد

۸ عقرب ۱۳۹۵

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات اداری و حکومتداری خوب معتقد است که وضعیت معارف در کشور رضایت بخش نیست و نیاز جدی به اصلاحات اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمد ضیا مسعود که در نشست «بررسی چالش ها در برابر اصلاحات معارف» صحبت می کرد، اظهار داشت که موفقیت در معارف نیازمند یک «ریفورم و تغییرات اساسی» است.

وی اظهار داشت که :«48درصد دانش آموزان صنف ششم کشور می توانند نام اشیا را نوشته کنند، اما یک عبارت و متن را نوشته کرده نمی توانند.»

به عقیده مسعود، یک متعلم مکاتب افغانستان به دلیل مشکلاتی که در نصاب درسی و آموزش دارد، بعد از فراغت نمی تواند به وظایف عمده و مهم راه یابد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات اداری و حکومتداری خوب اظهار داشت که برای رشد و ترقی در کشور نیاز به اصلاحات و تغییرات گسترده در نظام معارف کشور احساس می شود.

وی تاکید کرد که با روش و شرایط فعلی، سرمایه گذاری در بخش معارف بی نتیجه است و وزارت معارف باید نسل جوان را بارور بسازد تا آنها در رشد کشور مفید باشند.

به اعتقاد منبع، با اصول 50 سال پیش نمی توان در جامعه تغییر آورد و در شرایط کنونی، مشکلات عمده معارف در ظرفیت عملی پایین معلمین و نصاب تعلیمی فعلی است.

مسعود معتقد است که برای ایجاد تغییرات و اصلاحات عمده در معارف کشور نیاز به ایجاد شوراهای علمی با حضور متخصصین است تا نصاب تعلیمی و سیستم تعلیم و تربیه را بررسی کنند.

وی باورمند است که نصاب تعلیمی معارف کشور باید مطابق با شرایط روز جامعه باشد و ظرفیت عملی معلمین باید افزایش یابد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات اداری و حکومتداری خوب تصریح کرد که جامعه و نسل بدون فرهنگ زمینه ساز تداوم جنگ و خشونت در کشور خواهد بود.

از آوردن اصلاحات در نظام معارف کشور در حالی سخن گفته می شود که در حال حاضر نصاب تدریسی در دانشگاه های کشور نیز یک نصاب کهنه بوده و این امر زمینه فعالیت دانشگاه های خصوصی در کشور را فراهم کرده است.

اصلاحات

مسعود

معارف

نصاب درسی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.