كميسيون مستقل حقوق بشر از جریان انتخابات نظارت میکند

۲۲ جوزا ۱۳۹۳

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن آرزوی اشتراك گستردۀ راي دهندگان دردوردوم انتخابات رياست جمهوري گفته است این نهاد مدنی از تمامی مراحل برگزاری انتخابات نظارت می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه ای گفته است که این نهاد ملي مؤظف براي نظارت، حمايت، تعميم وترويج حقوق بشر در افغانستان بر مبناي صلاحيت هاي قانوني مندرج در ماده( 58) قانون اساسي وقانون تشكيل وظايف و صلاحيت هاي كميسيون است.

در این اعلامیه آمده است که کمیسیون مستقل حقوق افغانستان براساس تشکیل وظایف از احقاق حقوق سياسي شهروندان به صفت يكي ازحقوق اساسي از تمام مراحل دور دوم انتخابات 24جوزاي 1393 نظارت می کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر با تمجيد از شركت پرشور رایدهندگان (اعم از مرد وزن)در دور اول انتخابات، بار دیگر از مردم خواسته از اين فرصت طلايي براي بقـآ وخوشبختي خود وآينده با سعادت اولادهاي تان استفاده معقول نمايد.

براساس اعلامیه، شركت در انتخابات وانتخاب زعامت آينده كشور يكي ازحقوق ومكلفيت هاي اساسي قانوني وشرعي هر فرد واجد شرايط افغان بوده وازاين طريق شما نشانه پختگي سياسي جامعه واثبات شهروندي خويش رابه ارمغان ميگذاريد. با اين عمل خويش شما نشان ميدهيد كه در برابر حال وآينده كشور بي تفاوت نميباشيد.

ازطريق مشاركت گسترده مردان وزنان در انتخابات رياست جمهوري  كشور،حضور وجايگاه شما  در عرصه سياست وساير زمينه ها تثبيت ميشود و دست آورد هاي( 12 ) ساله در تمام عرصه هاي زندگي واحقاق حقوق سياسي شما  استحكام مي يابد.

باحضور فعال تان دردوردوم انتخابات قريب الوقوع كشور ،عقب گرد به دوره هاي سياه تبعيض،محروميت ونابرابري در گذشته را ناممكن سازيد.

کمیسیون حقوق بشر گفته است که صرف نظر از آنكه كدام يك از كانديدان رياست جمهوري  كامياب ميگردد،با اشتراك گسترده وهمه شمول تان شما مكلفيت و وجيبه ملي ومدني تانرا ادا نموده و آينده پر سعادت و مردم سالار كشور خويش را تضمين مينمايد.

24 جوزا

افغانستان

انتخابات

حقوق بشر

کمیسیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.