نشست های مشورتی رئیس جمهور در باره صلح و انتخابات

نشست هامحمد اشرف غنی، رئیس جمهور در باره چگونگی پروسه صلح دیدار و گفتگو های جداگانه با هیأت رئیسه و هیأت اداری شورای ملی، شماری از اعضای شورای عالی صلح  و شورای جهادی در ارگ انجام داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدارها “عبدالروؤف ابراهیمی” رئیس مجلس، “فضل هادی مسلمیار” رئیس مجلس سنا، شماری از نمایندگان دو مجلس، اعضای شورای عالی صلح و شورای جهادی در مورد پروسه صلح و انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی ها صحبت کردند.

در مجلس اولی، شماری از اعضای شورای عالی صلح  گفتند که جنگ در افغانستان ابعاد منطقوی دارد و افغانستان دارای نظام اسلامی و قانون اساسی میباشد، از این جهت برای مخالفین هیچ توجیهی برای ادامه جنگ شان وجود ندارد.

در نشست دومی، شماری از رهبران شورای جهادی گفتند که اکنون فضای صلح طلبی در افغانستان بیشتر از پیش محسوس است و تأکید کردند که از تلاش های حکومت برای برگزاری گفت و گوهای صلح حمایت می کنند. آنان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در شرایط فعلی یک امر ضروری دانستند.

در نشست سومی، رؤسای هر دو مجلس شورای ملی و شماری از وکلا و سناتوران نظریات شانرا در مورد پروسۀ صلح و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ابراز داشتند.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه گفت که درایت، قاطعیت و وضاحت رئیس جمهور در مقابل رهبران کشور های منطقه و جهان باعث شده که امروز موقف افغانستان به جهان روشن گردد و ما از موقف خوبی در گفت و گوهای صلح می رویم.

رئیس جمهور پس از شنیدن نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان گفت، تلاش های صلح دو مرحله دارد که اولی آن ایجاد چارچوب مذاکرات صلح و دومی انجام و گفت و گوهای صلح با گروه های آشتی پذیر می باشد.

رئیس جمهور کشور گفت که بخاطر تشخیص عوامل جنگ در کشور پس از تلاش های زیاد به این مرحله دست یافتیم که شرایط خود را برای انجام گفت و گوها در مذاکرات دو جانبه، سه جانبه و چهار جانبه، با پاکستان، ایالات متحده امریکا و چین مشخص نمودیم و این شرایط از جانب آنان نیز پذیرفته شد.

وی افزود، از تحرکی که اکنون در زمینه گفت و گوهای صلح در منطقه ایجاد شده است به گونۀ محتاط خوشبین هستیم.

رئیس جمهور غنی  گفت، امروز جهان قانع شده است که جنگ در افغانستان چندین بُعد دارد، تروریستان بین المللی و منطقوی، تحریک طالبان پاکستان که در نتیجه عملیات نظامی آن کشور وارد افغانستان شدند، شبکه حقانی، القاعده و داعش و همچنان گروه های  که همواره تلاش نمودند با ایجاد ناامنی فعالیت های شانرا مانند قاچاق انسان و مواد مخدر ادامه دهند.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که ابعاد مختلف جنگ در افغانستان باید بررسی شود و وضعیت واقعی برای مردم روشن گردد تا توقعات آنان از تلاش های صلح و ادامۀ جنگ واقعبینانه باشد.

رئیس جمهور همچنان گفت که مشوره ها و صحبت ها را با اقشار مختلف – به ویژه زنان – در جریان گفت و گوهای ابتدایی و بعدی ادامه خواهد داد و مردم را همواره از پیشرفت های این روند آگاه خواهد ساخت. او همچنان افزود که برای برگزاری انتخابات متعهد می باشد و تلاش ها را برای آوردن اصلاحات ادامه خواهد داد، تا افغان ها بتوانند با اطمینان کامل به پای صندوق های رأی بروند و در انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها شرکت کنند.

رئیس جمهور همچنان افزود که موقف قوی کنونی ما در این گفت و گوها نتیجۀ قهرمانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و از تلاش های آنان سپاسگزاری کرد.

او افزود که پیچیدگی جنگ در افغانستان باید درک شود و همواره برای هر حالت آمادگی وجود داشته باشد.