نشست مشورتی همکاری مردم با پولیس در کابل برگزار شد

dr-abdullah-abdullahنشست مشورتی همکاری مردم با پولیس امروز سه شنبه (۱۱حوت) با حضور رئیس اجرایی و شماری از مقامات حکومتی در کابل برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست گفت: اگر در امور اداری مسئولان امنیتی صادق باشند، کار می‌کنند و تبعیض نشان نمی‌دهند.

وی تاکید کرد که مردم نیز براساس عملکرد مسئولان امنیتی با اطمینان عمل می‌کنند اما اگر برعکس آن اقدام شود در اوضاع امنیتی کشور نیز تاثیرات منفی خواهد داشت.

آقای عبدالله افزود که مسئولان امنیتی نباید از وظیفه شان به عنوان امتیاز شخصی استفاده کنند.

عبدالله افزود، «خطابم به مسئولان امنیتی این است که وظیفه را یک امتیاز شخصی تقلی نکنند و تنها ادای مسئولیت در برابر خدا، قانون و مردم بدانند».

در همین حال عبدالله عبدالله با آن‌که از کم‌بود تجهیزات یاد می‌کند خاطرنشان می‌سازد که برخی از تجهیزات درست مورد استفاده قرار نگرفته‌است.

او یادآور شد در بعضی عرصه‌ها شاید در تجهیزات مشکلاتی باشد اما فراوانی تجهیزات خودش مشکل شده و باید در مورد آن احساس مسئولیت شود.

همچنین «عبدالرحمان رحمان»، معیین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می گوید که مردم هنوز نگران اوضاع امنیتی در کشور هستند و از شماری از افراد پولیس که از مهارت‌های مسلکی برخوردار نیستند، شکایت می‌کنند.

به گفتۀ او با پیش‌رفت مسایل صلح پولیس وارد مرحلۀ اساس دیگر می‌شود و باید مسؤولان پولیس در این زمینه از آماده‌گی کامل برخوردار باشند.

گفتنی است نشست مشورتی هم‌کاری مردم با پولیس قرار است با حضور نمایند‌گان از ولایت‌های مختلف تا سه روز دوام کند.