اسد ۱۷, ۱۳۹۹

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در سوئیس

نشست سه جنایه در سوئیس نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در باره صلح افغانستان دیروز “۱ دلو” در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس کشور سوئیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این نشست که به اشتراک رئیس جمهور غنی، نواز شریف صدراعظم پاکستان و جوبایدن معاون رئیس جمهور امریکا انجام شد، در رابطه به پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محمد اشرف غنی یکبار دیگر بر ضرورت پایان عاجل خشونت و دستیابی مردم افغانستان به صلح تاکید کرد.

رئیس جمهورغنی و معاون رئیس جمهور امریکا تاکید کردند که پروسه صلح باید در گفتگو ها و سطح کاغذ باقی نمانده بلکه گام های عملی در این راستا برداشته شود و موافقت صورت گرفت تا تاریخ دقیق گفتگو ها به منظور برداشتن گام های عملی بخاطر تامین صلح در افغانستان بزودی مشخص گردد.

در این نشست ضمن اینکه از تمام افرادیکه مایل به یکجا شدن در روند صلح هستند خواسته شد تا در این پروسه بپیوندند، بر شناسایی آنانیکه به این پروسه یکجا می شوند، نیز تاکید صورت گرفت.

اشتراک کنندگان نشست خاطر نشان کردند که دروازه صلح برای تمام کسانیکه به این پروسه یکجا می شوند، باز است.

صدراعظم پاکستان گفت که باید در مقابل آنانیکه از پروسه صلح ابا می ورزند، از راه های دیگری به شمول قوه نظامی استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد، در حالیکه برای طالبان مشوق های بخاطر یکجا شدن به پروسه صلح در نظر گرفته خواهد شد اما در رابطه به قانون اساسی و حقوق زنان هیچگونه معامله ای صورت نخواهد گرفت و اصلاحات در این رابطه تنها در روشنایی قانون اساسی افغانستان انجام خواهد شد.