نشست دوجانبه تجارتی افغانستان و هند درکابل

۸ دلو ۱۳۹۲

مسولان هدف از برگزاری نشست دوجانبه تجارتی میان افغانستان وهند را درکابل بررسی وجستجوی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی دو کشور خواندند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مزمل شینواری معین وزارت تجارت افغانستان از کمک های هند بند سلما، تعمیر جدید پارلمان افغانستان و معدن آهن حاجی گک یاد آوری کرده هند را شریک خوبی منطقه ای افغانستان تعریف کرد.

به قول اقای شینواری در افغانستان در بخش های منابع طبیعی، صحت وشفاخانه وتجارت فرصت های سرمایه گذاری وسیع برای سکتور خصوصی هند وجود دارد.

اقای شینواری افزود«هند بعداز پاکستان، ایران وچین چهارمین شریک تجارتی ما در منطقه است ما میخواهیم که حجم تجارت ما با هند افزایش یابد.»

به گفته وی بحث روی فرصت های دربخش های صنعت، تجارت در سکتور خصوصی جریان دارد ما سرمایه گذاران هندی را تشویق میکنیم که به افغانستان سرمایه گذاری کنند.

آقای شیری امر سینا سفیر هند درافغانستان از ادامه همکاری های اقتصادی، تجارتی وصنعتی هند با افغانستان اطمینان داد وگفت که حکومت هند تا کنون میلیاردها دالر درافغانستان سرمایه گذاری کرده است که بند سلما، تعمیر جدید پارلمان افغانستان، دانشگاه زراعت قندهار از جمله پروژه های مهم هند اند.

آقای سینا گفت« ما از هر نظام دموکراتیک در منطقه وجهان حمایت میکنیم واز انتخابات افغانستان نیز حمایت میکنیم پالیسی هند دراین مورد شفاف است.»

به قول او هند درافغاسنتان برنامه های درازمدت دارد.

شری اس آر راو Shri S R Rao نماینده ارشد وزارت تجارت هند نیز از ادامه همکاری های هند به افغاسنتان اطمینان داده گفت که ما افغانستان را در تقویت اقتصادی وتجارتی کمک میکنیم.

به گفته پروژه سه جانبه میان افغانستان ایران وهند یکی از پروژه های مهم منطقه ای که هر سه جانب روی ان به شدت کار میکنند. به گفته هند افغانستان را به رسیدن به ابهای گرم حمایت قاطعانه میکند.

مقام های هندی در این نشست از امضای پیمان امنتی میان افغانستان وامریکا نیز طرفداری کرده امضای این پیمان را به نفع امنیت واقتصاد در منطقه تهریف کردند.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

افغانستان

اقتصادی

تجارتی

کابل

کمک

نشست

هند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.