نشست اضطراری برای رسیدگی به بیجاشدگان قندوز

مهاجرینوزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با اشتراک مسولین نهاد های ملی و موسسات بین المللی پس از ظهر امروز پنجشنبه (۹ میزان) نشست اضطراری را به منظور رسیدگی به مشکلات بیجاشدگان ولایت قندوز دایر نمود .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این جلسه نهاد های ملی و موسسات بین المللی که در چوکات کمیته Task Force  فعالیت میکنند روی چگونگی کمک های عاجل به بیجاشدگان ولایت قندوز و تشخیص منابع تمویل کننده بحث و گفتگو نمودند .

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست از نهاد های کمک رسان خواست تا هرچه زود تر با فامیل های بیجاشدگان کندز کمک های عاجل صورت گیرد .

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت به اثر ناامنی های اخیر در قندوز تعداد کثیر مردم در این ولایت به ولایت های بغلان ، تخار، بدخشان و مزار بیجاشده  اند.

وزیر امور مهاجرین از نهاد های کمک رسان در این عرصه خواست تا از مواد کمکی که در تخار ، بدخشان بغلان و ولایت های دیگر برای انتقال به بیجاشدگان قندوز استفاده نمایند .

رییس بیجاشده های داخلی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست گفت بیشتر از دو هزار خانواده در تخار، حدود ۵۰۰ خانواده در بدخشان و بیشتر از ۴۰۰ خانواده در بغلان و از راه بغلان به ولایت های دیگر بیجاشده اند به گفته وی تیم های سروی وزارت در این مورد کار را آغاز نموده است.

در این نشست موسسات بین المللی همکار وعده نمودند که کمک های عاجل به بیجاشد گان ولایت قندوز صورت خواهد گرفت .

نماینده UNICEF در این نشست گفت از ولایت بلخ و بدخشان مواد کمکی را بعد از شناسایی فامیل های بیجاشده به آنهاد انتقال خواهیم داد .

همچنان  معاون کمیته حوادث حالات اضطرار نیز وعده همکاری نمود و گفت با فامیل های بیجاشده کندز در ساحه، مواد غذایی و غیر غذایی توزیع مینماییم .

طی چند سال گذشته بیشتر از یک میلیون نفر در سراسر کشور به اثر ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلی شان بیجاشده اند .