نسخه بدیل حراست برای تغییر اوضاع کشور

282776شورای حراست و ثبات افغانستان معتقد است که چندین نسخه برای تغییر اوضاع کشور ارائه کرده که مورد توجه رهبران حکومت نبوده و با بدترشدن و یا ادامه روند فعلی کشور، نسخه بدیل و جدیدی ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای حراست و ثبات افغانستان، امروز (۹ثور) مراسمی در بزرگداشت از هشتم ثور، پیروزی مجاهدین برگزار کرد.

عبدالرب رسول سیاف، عضو رهبری این شورا اظهار داشت :«هیچ شخصی اجازه ندارد که به مجاهدین و افتخارات آنها توهین کند؛ زیرا در هر جایی مجاهدین حضور دارند.»

وی با اشاره به وضعیت فعلی کشور اظهار داشت که تا حال چندین بار برای رهایی از شرایط فعلی به حکومت پیشنهاد داده شده؛ اما به این پیشنهادها توجهی صورت نگرفته است.

سیاف بار دیگر و با تاکید گفت :«اگر احساس کنیم که وضعیت کشور خراب و بدتر می‌ شود، به نسخه‌ های بدیل فکر خواهیم کرد که وضعیت را تغییر بدهد.»

این رهبر جهادی هرچند از دادن جزئیات در مورد نسخه جدیدشان خودداری کرد؛ اما پیش از این گفته بود که در صورت خراب شدن وضعیت بدون اجازه حکومت وارد میدان نبرد خواهند شد.

وی گفت :«اگر داکتر هم نسخه اش کار نکند، یک نسخه دیگر می دهد تا مریض خوب شود؛ بار بار پیشنهاد دادیم؛ اما هیچ کس توجه نکرد.»

از سوی دیگر، وی از گفتگوهای صلح در کشور حمایت کرده و با اشاره به حضور جزب اسلامی در این گفتگوها افزود که شورای حراست حامی هرگونه گفتگوهای صلح است.

در عین حال، منبع اظهار داشت که حکومت باید جلوی توهین به مجاهدین را بگیرد در غیر آن و اگر حوصله مردم سر آمد، تاج و تخت را باهم نابود می کند.

همچنین یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس نماینده گان نیز از عاقبت بد توهین به مجاهدین خبر داده و گفت :«کسانی که به هشت ثور توهین می کنند به ملت و تاریخ افغانستان جفا کرده و روحیه آزادی طلبی را می کُشند.»

به گفته وی، سازمان استخباراتی پاکستان بعد از پیروزی مجاهدین، شکست خود را دید و به همین دلیل از فردای هشتم ثور، جنگ تحمیلی به مردم افغانستان را روا داشته و تا حال نیز به این روند دست می زند.

قانونی اظهار داشت که آی اس آی به دنبال زعامت و آینده ای در افغانستان است که دست نشانده باشد و خواست های این سازمان را پیش ببرد.

با این حال، شورای حراست و ثبات حمایت خود را به ادامه کار حکومت وحدت ملی اعلام کرده و می گوید که خواهان سقوط نظام نیستند.