نزدیک به 30 هزار خانواده در کندز و تخار بی جا شده اند

1 آگوست 2016

کندزبر اثر گسترش دامنه نا امنی در ولایت های کندز و تخار در شمالشرق افغانستان نزدیک به 30 هزار خانواده مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

رییس امور مهاجرین ولایت کندز می گوید که از زمان سقوط کندز به دست طالبان مسلح تا هنوز 26 هزار خانواده از مناطق و ولسوالی های نا امن این ولایت، مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

هاشمی می گوید:” در حال حاضر 26 هزار خانواده بیجا هستند، شماری از آنان در داخل ولایت هستند و شماری هم از ولایت بیرون رفته اند و شماری هم در جنگ گیر مانده اند که فرار کرده نمی توانند.”

وی می گوید که شمار بیجا شده ها با گذشت هر روز بیشتر می شود.

به گفته او  در جریان هفته گذشته، 4 هزار خانواده از ولسوالی های قلعه زال و دشت ارچی بی جا شده اند اکه شمار شان به تخار نیز رفته اند.

در همین حال امیری از نماینده های شورای ولایت کندز می گوید که صد ها خانواده بی جا شده در دشت آبدان این ولایت روز گاری بدی دارند.

وی می گوید که این بی جا شده ها در زیر خیمه ها، شب و روز می گذرانند و با مشکلات زیادی رو برو هستند.

امیری می گوید: “بی جا شده ها در دشت آبدان کندز روز و روزگاری بدی دارند، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند شمار شان بیشتر و بیشتر خواهد شد.”

به گفته او آنانی که نتوانسته اند از ساحات جنگ فرار کنند نیز با کمبود غذا و دارو روبرو هستند.

  سید محمود دانش سخنگوی والی کندز می گوید در تفاهمی که با موسسات غیر دولتی شده است، به زودی کمک به بی جا شده ها به ساحه خواهد رسید.

دانش می گوید: ” با موسسات کمک کننده صحبت شده، که با بیجا شده های نا امنی اخیر در کندز کمک صورت بگیرد.”

در همین حال مسوولان در تخار نیز از بی جا شدن بیش دوه هزار خانواده به اثر جنگ های اخیر در ولسوالی های فرخار، رستاق، خواجه غار ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال کندز به این ولایت خبر می دهند.

عبدالرزاق زنده رییس مبارزه با حوادث طبعی تخار به خبر گزاری خاورمیانه می گوید که این بی جا شده ها به شمول مرکز تالقان در ولسوالی های دشت قلعه و بهارک تجمع کرده اند.

وی می گوید آنان دو تیم را به ساحه فرستاده تا بیجا شده های ناشی از نا امنی های اخیر را سروی کنند.

زنده می گوید که موسسات اکتید، تی دی ایچ و سازمان غذایی جهان آماده کمک رسانی به این بیجا شده ها اند.

مسوولان ادارات مهاجرین در شمالشرق افغانستان همچنان می گویند که شمار بی جا شده های ناشی از جنگ و نا امنی در این ولایات نسبت به سال های گذشته فزایش یافته است.

آنان می گویند که اگر حکومت برای پایان دادن این روند تصمیم جدی نگیرد، افزایش شمار بی جا شده ها در آینده فاجعه به بار خواهد بود.

بیجا،

تخار،

جنگ،

خاورمیانه،

رستاق،

طالبان،

غذا،

کمبود

کندز،

گسترش،

نا امنی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed