نزدیک به صد هزار رای غیرمعیاری اعلام شد

۱۱ عقرب ۱۳۹۸

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که  نزدیک به یکصد هزار  رای غیرمعیاری شناخته شده و از شمارش خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مطلب در نشست خبری امروز (۱۱عقرب) کمیسیون مستقل انتخابات بیان شد.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون در مورد آمادگی این نهاد جهت آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا خبر داد.

وی افزود: “معلومات معتبر بایومتریکی و معلوماتی که مشکل دارد، از سوی درملوگ با کمیسیون شریک گردیده که از مجموع 1 میلیون و 9 صدو 29 هزارو 333 معلومات بایومتریک رأی‌دهندگان تعداد 1 میلیون و 8 صدو 43 هزارو 107 هزار آن معلومات معتبر و متباقی خلاف معیارات شناسایی شده است.”
به گفته اورنگ زیب، کارمندان تخنیکی بالای این معلومات کار میکنند تا آن را بر اساس واحد های اداری، مرکز و محل مشخص ساخته و بعد از تصمیم کمیسیون روند تفتیش و بازشماری در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها آغاز گردد.
این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات 23 عقرب را زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده است.

انتخابات

بایومتریک

کمیسیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.