نزدیکی دو شورای حراست و احزاب

12 فوریه 2017

بعد از آنکه فعالیت های شوراهای تشکیل شده در قالب های مختلف نتوانست روسا و مقام های این شوراها و تشکلات مانند آنها را به اهدافشان برساند، این بار تلاش بر این است تا به صورت یکجا کار کرده و شاید به خواسته هایشان برسند.

شوراهای سیاسی «احزاب جهادی» و «حراست و ثبات» در ابتدای ظهور و تشکلیشان با حضور رهبران پر شمار جهادی به این امید آمدند که بتوانند به شکلی «اپوزیسیونی» برای دولت و حکومت باشند.

اما این شوراها بنا به دلایلی موفق نشدند که اهداف شان را عملی ساخته و به عنوان اهرم فشاری بر دولت باشند و این امر باعث شد تا جایگاه این شوراها زیر سوال برود.

حالا دو شورای احزاب جهادی و شورای حراست و ثبات در نشستی در منزل عبدالرب رسول سیاف تصمیم گرفتند که باهم یکجا کار کنند.

این دو شورا اعلام کرده اند که به زودی موقف مشترک سیاسی شان را اعلام می‌ کنند و در موضع گیری هایشان نیز یکجا با هم کار می کنند.

در نشست اخیر این دو شورا بالای مسایل مهم ملی بحث شده و در مورد آوردن اصلاحات بنیادی در دولتداری، تاکید بر اصول مقتضیات مردم سالاری، حاکمیت قانون، اتحاد و اجماع میان شخصیت‌ های سیاسی ملی و موضع مشترک احزاب تبادل نظر کرده اند.

آمدن گلبدین حکمتیار

اگر با دقت به روند شورا سازی و یا هم تشکیل احزاب در سال های اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، دقت شود، دیده خواهد شد که این روند نتوانسته سیر صعودی داشته باشد و کارایی لازم را نیز دارا نبوده است.

اما بعد از آنکه صحبت از آمدن گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی بعد از امضای توافقنامه صلح با دولت به کابل شد و این روند رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت، تشکلات و اهداف احزاب نیز تغییر کرد.

پیش از آن احزاب زیادتر به شکل مستقلانه رفتار کرده و به دنبال امتیازگیری های بس شخصی بودند؛ اما زمانی که بحث آمدن حکمتیار به عنوان یکی از رهبران سابق جهادی به افغانستان مطرح شد، فعالیت احزاب در حال تغییر موضع است.

حزب جمعیت اسلامی به عنوان حزبی که شاید افراد برجسته ای در بدنه حکومت دارد، بعد از مطرح شدن حضور حکمتیار، نشست های خود را افزایش داد و نحوه بحث های خود را نیز تغییر داد و در حالی که پیش از این صحبت های عطامحمد نور با رئیس جمهور را شماری از سران جمعیت مورد انتقاد قرار دده بودند؛ اما حالا از این گفتگوها حمایت می کنند و آن را در راستای تحقق اهداف جمعیت می دانند.

در عین حال، شاخه های حزب وحدت نیز در روزهای اخیر بارها باهم نشست کرده و راه کارهایی برای حضوری پر قدرت را بررسی کرده اند.

این روند در دو شورای حراست و احزاب نیز صدق می کند و این دو شورا با تلفیق از نشست های حزب جمعیت و وحدت اسلامی تصمیم به این گرفته اند که تا پیش از حضور رسمی حکمتیار در کابل، قدرتمندتر از گذشته باشند و اظهارات آنها نیز جنبه عملی تر داشته باشد.

با این حال باید دید که روند حکومت داری به چه شکلی است و حضور رسمی حکمتیار در کابل، چه تغییراتی در روند فعالیت و اهداف احزاب خواهد داشت؟

حراست و ثبات

شورای احزاب

وحدت ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.