نخستین شهرک خصوصی در بدخشان افتتاح گردید

IMG_3897-890x395_cنخستین شهرک خصوصی در ولایت بدخشان با حضور وزیر امور شهرسازی افغانستان در ولایت شمال شرقی بدخشان افتتاح گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شهرک «مخدوم عصمت الله خان» در فیض آباد بدخشان، با حضور سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، شاه ولی ادیب والی بدخشان، عبدالله ناجی نظری رییس شورای ولایتی بدخشان، انجینیر طاهر یعقوبی رییس شهرسازی بدخشان، عبدالباقی پوپل رییس امور شاروالی ها، دادمحمد بهیر رییس شرکت آب و زیفنون ناطق رییس امور زنان ولایت بدخشان، دیروز ۷ سنبله ۱۳۹۴ افتتاح شد.

این شهرک خصوصی در مساحت ۶۵ جریب زمین در حدود بیشتر از ۲۰۰ نمره رهایشی پس از طی مراحل قانونی از تمام ارگانهای مربوطه به شمول وزارت امور شهرسازی در مطابقت به ماستر پلان شهری، ساخته می شود.

این شهرک دارای سیستم منظم زیربنایی از قبیل جاده، سیستم آب رسانی و سیستم کانالیزاسیون، مطابق طرزالعمل وزارت امور شهرسازی طرح و منظور گردیده است.