نجات سه مرد از یک جزیره دور افتاده

2200سه مردی که به مدت سه روز در یک جزیره متروکه در اقیانوس آرام گم شده بودند نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سه مرد زمانی در این جزیره گیر میمانند که قایقشان در آبهای اقیانوس آرام غرق می شود و توسط جلیقه های نجات خود را به این جزیره میرسانند.

 این مردان توسط هواپیمای گشت دریایی آمریکا P-8A پوسایدن متعلق به نیروی دریایی این کشور در جزیره ای خالی از سکنه در اقیانوس آرام پیدا شدند.

ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که هواپیمای گشت دریایی این کشور جان سه مرد را که در یک جزیره متروکه در اقیانوس آرام گم شده بودند نجات داد.

مردان نجات یافته خود را مدیون نوشته کلمه بزرگ HELP (به معنی کمک) که در ساحل ساخته بودند می دانند.

گارد ساحلی ایالات متحده در دو هفته گذشته، ۱۵ نفر را در اقیانوس آرام نجات داده است.