نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پکتیا اعلام شد

۹ ثور ۱۳۹۸

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت پکتیا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده که بر اساس آن یک زن و چهار مرد به مجلس راه یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در فهرست نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت پکتیا که از سوی کمیسیون انتخابات نشر شده، محمد ابراهیم غشتلی، داکتر یاربازخان حمیدی، نصیب مقبل، سید حسن گردیزی و راضیه سعادت منگل برنده اعلام شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته که از آرای مردم به گونه درست صیانت شده است و حق هیچ کسی ضایع نشده است.

این در حالی است که در فهرست ابتدایی نتایج انتخابات پارلمانی ولایت پکتیا محمدنواب منگل، یاربازخان حمیدی، محمدابراهیم غشتلی، سیدحسن گردیزی و راضیه سادات برنده اعلام شده بود.

پکتیا

کمیسیون انتخابات

نتایج نهایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.