نا امنی ها در شمال افغانستان از داخل نظام آب می خورد

۱۱ ثور ۱۳۹۴

وزیر امورداخله افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است گسترش نا امنی ها در شمال کشور کار افراد و اشخاصی بوده است که در داخل نظام (حکومت) فعالیت دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اخیرا چند ولایت افغانستان از جمله ولایت قندوز در شمال کشور به ناامن ترین ولایات تبدیل شده و شورشیان مسلح با تمام قوت در بخش های از ولایات شمالی کشور برای برهم زدن امنیت و ثبات، دست بکار شده اند.

در همین حال نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور برای بررسی وضعیت امنیتی در ولایت قندوز سفر کرده بود گفته است که بعضی ها در داخل نظام به طور آگاهانه یا ناخود آگاه زمینه نا امنی در صفحات شمال را مساعد ساخته اند.

آقای علومی از افراد و اشخاص به صورت مشخص نام نبرده اما تاکید کرده است دشمنان و حلقه های بیرونی در جنوب کشور دست به گسترش ناامنی ها میزنند  و در شمال کشور حلقه هایی در داخل نظام هستند که ناامنی را گسترش داده اند.

به باور آقای علومی، برخی از اشخاص در داخل نظام هستند که بخاطر منافع شخصی شان و برای بدست گرفتن ذخایر معدن و قدرت آگاهانه یا ناخود آگاه زمینه را برای گسترش ناامنی ها مساعد می سازد.

اوگفت: در ولایت فاریاب هیچ چیز دیگری نیست به جز کسانی که در داخل  نظام هستند و زمینه را برای تحرکات دشمنان در این ولایت مهیا می سازند.

اشخاص

افراد

شمال

علومی

گسترش

ناامنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed