ناپدید شدن ۲۰۰ میلیون دالر کمک امریکا به افغانستان

اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به ‘سیگار’ اعلام کرده که حدود ۲۰۰ میلیون دالر از کمکهای امریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) در افغانستان ناپدید شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سیگار بعد از هر چند مدت گزارشی را درباره سوء استفاده از کمک‌های امریکا در افغانستان نشر می‌کند اما همواره چنین سوء استفاده های مالی از سوی مقامات مسئول حکومت افغانستان رد شده است.

صندوق امانتی نظم و استحکام قانون در سال ۲۰۰۲ در افغانستان ایجاد شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق را برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP) بر عهده داشت.

حقوق ماموران پولیس، ایجاد مرکز پولیس ۱۱۹، آموزش ماموران و افسران پولیس و تقویت بخش تساوی جنسیتی در پولیس از این صندوق پرداخت می‌شد.

در نامه‌ای که سیگار به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نوشته، آمده است تحت نظارت برنامه توسعه‌ای سازمان ملل، امریکا و سایر کمک کنندگان بین‌المللی از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۳.۱۷ میلیارد دالر را به این صندوق کمک کرده‌اند.

سیگار افزوده که مصاحبه این نهاد با کارمندان این صندوق و بررسی اسناد داخلی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نشان می‌دهد که این صندوق با مسایل زیادی روبرو است.

سیگار مدعی است که یافته‌هایش نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نظارت لازم و همه جانبه را بر این صندوق نداشته است.

به گفته سیگار وقتی که درباره کسری ۲۰۰ میلیون دالری از صندوق امانتی نظم و استحکام قانون از برنامه توسعه‌ای سازمان ملل سئوال و پرسیده شد چگونه حقوق سربازان پولیس به آنان انتقال داده شده است و آیا این پول به سربازان خیالی به صورت غیر واقعی پرداخت نشده؟ جوابهای برنامه سازمان ملل سوالات بیشتری را ایجاد کرد بی آنکه به رفع این شبهه‌ها کمکی کرده باشد.

اسناد و نامه‌هایی که برنامه توسعه سازمان ملل به سیگار داده نیز تایید کرده که امکان تقلب در نحوه پرداخت مالیات توسط وزارت داخله افغانستان که از حقوق کارمندان پولیس گرفته شده وجود دارد و این نشان می‌دهد که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل نظارت لازم را بر نحوه مصرف کمک شده به این صندوق نداشته‌است.

این نهاد افزوده که درپایان سال ۲۰۱۳ اسناد این صندوق نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۵ میلیون دالر به صورت غیر قابل قبول به مصرف رسیده است.

سیگار افزوده که ممکن است ۲۳.۸ میلیون دالر نیز از این کمک‌ها که به منظور پرداخت بیمه تقاعد کارمندان پولیس در نظر گرفته شده بود نیز به طرح مورد نظر اختصاص نیافته باشد.

معاش ۱۲۱ جنرال پولیس که در حالت انتظار قرار دارند نیز از این صندوق پرداخته شده که اسناد لازم درباره آن وجود ندارد.

با این حال وزارت داخله افغانستان با رد این گزارش گفته که حقوق کارمندان پولیس از طریق بانک داده می شود و هیج حساب خیالی وجود ندارد و حاضر به حسابرسی است.

سیگار چندی قبل نیز اعلام کرد که بخشی از کمک تسلیحاتی وزارت دفاع امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان ناپدید شده است اما وزارت دفاع ملی و امور داخله افغانستان این گزارش رد کردند و گفتند که‌آنچه را امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده پاسگو هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *