نام شرکت هوایی آریانا تغییر نخواهد کرد

محمد اشرف غنی رئیس افغانستان در یک دیدار با مسئولان هوانوردی کشور ادعاهای مبنی بر تغییر نام شرکت هوایی آریانا را رد کرد.

محمد اشرف غنی رئیس افغانستان در یک دیدار با مسئولان هوانوردی کشور ادعاهای مبنی بر تغییر نام شرکت هوایی آریانا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در یکی دو روز پیش گزارش‌هایی به نشر رسید مبنی بر اینکه رییس جمهور غنی دستور تغییر نام شرکت هوایی آریانا را به باختر داده‌ که این گزارش‌ها واکنش‌هایی را نیز در پی داشت.

اما رییس جمهور افغانستان روز گذشته در دیدار با مسؤولان شرکت‌های هوانوردی خصوصی بر حفظ نام شرکت هوایی آریانا تاکید کرده‌است.

آقای غنی گفت که حفظ نام شرکت هوایی آریانا سرمایۀ معنوی ملی است و با هویت تاریخی افغانستان ربط دارد.

رییس جمهور در دیدارش هم‌چنان از مسئولان شرکت‌هی هوانوردی خواست تا طی چندروز آینده برنامه‌های‌شان را در رابطه به انتقال حاجیان و راه‌های تقویت ترانسپورتی ارایه کنند.

او بر اصلاحات در سکتور هوانوردی تاکید کرد و یادآور شد که دولت نمی‌تواند به صورت انفرادی با شرکت‌های هوایی معامله کند؛ بنا بر این شرکت‌ها باید به خاطر حل مشکلات‌شان طرح واحد به دولت پیش‌کش کنند.