سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

نامه عبدالعزیز بن عبدالله الخضیری وزیر سابق فرهنگ و رسانه عربستان

وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم ، وطنی که در حال جان دادن است و مردمی که به شدت آسیب می بینند، مرا بر آن داشت تا با دلی

وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم ، وطنی که در حال جان دادن است و مردمی که به شدت آسیب می بینند، مرا بر آن داشت تا با دلی مجروح و روحی غمگین که میل به عروج دارد، با شما به صراحت صحبت کنم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالعزیز بن عبدالله الخضیری وزیر سابق فرهنگ و رسانه عربستان میگوید: خطاب نامه ام که در این روز می نویسم به برادران عربستانی ام است، امیدم از نگارش این نامه گوش های شنونده است و نه نفس های طغیان گر.

اگر سیاست ،هنری است دست یافتی؛ در مقابل حماقت، خواسته ای است دست نیافتنی .

بهترین راه حل سیاسی، خروج از جنگ با کمترین خسارت است، این از حماقت است که شما را تکبر و بزرگی گناه فرا بگیرد و همه چیز را از دست بدهید. مصالح ملت ها و کشورها با این چنین سیاستی مدیریت نمی شود. ملت ها و کشورها به هیچ فرد یا گروهی تعلق ندارند و ارث هیچ شخصی نیستند، احمق است کسی که این چنین فکر نماید.

آیا می دانید جنگی که فعلا علیه یمن در جریان است از ۱۵۰۰ سال قبل تاکنون ، طولانی ترین جنگی است که بین دو دولت عربی درگرفته است؟

به صورت معمول این درگیری ها به مدت چند ساعت انجام می شد و جهان عرب اقدام به خاموش کردن آن می نمود.

اگر شما یکی از دوطرف جنگ نبودید، اعراب سکوت نمی کردند، حمله به یمن عقوبت بدون گناه است، اکنون از شما میپرسم با چه کسی می جنگید و چرا؟

شما فقط بذر نفرت را در یمن می کارید و با ملت عربی خود در صنعا ، حجة ، حاشد،عمران، إب و الحدیده مشغول نبرد هستید. شما فقط در همه جا نفرت می کارید …

اکتون حق آشکار شد و امیدوارم کلام من را که حامل نیتم بوده، نشان گرمحبتم به کشور و ملتم بدانید! ملت یمن برادران ما هستند. شما می‌توانید، این جنگ و نابودی و ویرانی یمن و یمنی‌ها را متوقف کنید.

اتحادیه‌ی عرب برای رسیدن به هدف از مسیر آرام کردن اوضاع پادر میانی کند، خواهید دید به محض اینکه پایان جنگ اعلام شود تمام عرب به مهد عرب در جزیرت العرب باز می گردند.

ضمنا به خاطر داشته باشید: ما در دهه‌ی دوم از قرن بیست و یکم هستیم، در کل جهان حتی اگر برق و اینترنت را قطع کنید شما را باز می بینند.