نامزد پیشنهادی وزارت دفاع ملی افغانسان انصراف داد

دگر جنرال محمد افضل لودین از نامزدی خویش بحیث وزیر دفاع ملی افغانستان انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای لودین دو روز پیش به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی از جانب محمد اشرف غنی، رییس جمهور معرفی شده بود.

لودین قبل از گرفتن از رای اعتماد از مجلس، روز چهارشنبه با نشر اعلامیه ای انصراف خود را بر مبنای تصمیم شخصی خویش اعلام نمود.

در همین حال رییس جمهور غنی، جنرال محمد افضل لودین را یک شخص مسلکی و باتجربه در ساحه نظامی دانسته و تاکید کرده است که به تصمیم وی احترام میگذارد.

 متن انصراف نامهء جنرال محمد افضل لودین

در این چند روز گذشته، در زندگی مسلکی خویش مورد افتخار عظیم در راه خدمت به وطن عزیز ما قرار گرفتم.

جلالتمآب  داکتر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان بر من اعتماد نموده و مرا برای احراز پست وزارت دفاع کشور کاندید نمود.

من اعتماد بزرگ را که بعد از سی و چهار سال خدمت ام در اردوی افغانستان در راه دفاع از میهن، بر من صورت گرفته است، افتخار بزرگ برای خود، خانواده ام و تمام همکاران و هم مسلکان خویش می دانم.

اما در این روزها متوجه شده ام که مبادا انتخاب من باعث ایجاد شایعه و بی اتفاقی در میان هموطنان گردد. من هیچگاه نمی خواهم کار و وظیفه ام باعث بی اتفاقی در میان هموطنان عزیز مان شود.

من در تمام زندگی ام تلاش کرده ام از اتحاد و عزت مردم خود با افتخار کامل دفاع کنم.

حالا که احساس می کنم شاید بعضی ها به بهانۀ کاندیداتوری من برای وطنم مشکلات ایجاد نماید، من از نامزدی به این پست انصراف می نمایم.

من حاضرم برای این وطن پر افتخار و مظلوم حتی زندگی ام را فدا کنم، چه رسد به یک مقام و موقف.

من یکبار دیگر از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهور سپاس گذاری عمیق نموده، اطمینان میدهم که انشاءالله هر زمانی که کشور من به خدمتم نیاز داشته باشد، حاضر به خدمت خواهم شد.