نامزد وزرای سه وزارت خانه تعیین شدند

ارگ ریاست جمهوری کشور نامزد وزرای سه وزارت خانه کشور را با صدور حکم رسمی پیشنهاد و تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ضرار احمد مقبل “عثمانی” وزیر مبارزه علیه مواد بحیث سرپرست وکاندیدای وزارت امور خارجه، تعیین شده است.

آقای مقبل، بتاسی از فقره ۱۱ ماده۶۴ قانون اساسی افغانستان و به منظور پیشبرد امور مربوط به وزارت امور خارجه، الی طی مراحل اخذ رای اعتماد از مجلس و اجرای تحلیف سرپرست وزارت امور خارج می باشد.

همچنین ریاست جمهوری طی حکمی انجنیر محمد عارف “نورزی” را بحیث سرپرست وکاندیدای وزارت انرژی وآب، منظور نموده است.

به همین ترتیب محمد اکبر “بارکزی” بحیث سرپرست وکاندیدای وزارت معادن و پطرولیم کشورتعیین شده است.

قرار است وزیر دولت در امور پارلمانی در آنیده نزدیک با رعایت صراحت فقره ۳ ماده ۹۱ قانون اساسی افغانستان، این نامزد وزای پیشنهادی ریاست جمهوری را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی نماید.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.