نامزد وزرای دفاع، داخله، معادن، کار و اموراجتماعی و ترانسپورت برنامه‌های شان در پارلمان ارایه کردند

۱۱ قوس ۱۳۹۶

از جمع 12 نامزد وزیری که از سوی حکومت به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی شدند، 5 تن آنها امروز برنامه‌های شان را برای نماینده‌گان مردم در پارلمان ارایه کردند.

1: طارق شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع
2: ، ویس احمد برمک نامزد وزارت امور داخله
3: نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پترولیم
4: فیض الله ذکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین
5: حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی

نامزد وزرای بودند که برنامه‌های شان را امروز ارایه کردند و برنامه بعدی گرفتن رای اعتماد از سوی پارلمان است.

نامزد وزارت دفاع از تحقق برنامۀ انکشافی چهارسالۀ ارتش ملی، قوت‌های خاص و بخش استخبارات و فرمان‌دهی، تعلیم و تربیۀ قوت‌ها در میان‌مدت و درازمدت و اجرای مسؤولیت اصلی ارتش برای دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی تاکید کرد.

ویس احمد برمک، نامزد وزارت امور داخله نیز نبود تعلیمات و تجهیزات سوق و ادارۀ پولیس و فساد در وزارت داخله را جدی‌ترین مشکلات عنوان کرده گفت که اجراآت پولیس و وزارت داخله در مجموع متناسب به نیازمندی‌ها و شرایط عینی جامعۀ ما نیست.

فیض‌الله ذکی، نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت که در چهار ماه حضورش به عنوان سرپرست این وزارت، مصرف بودجه را از ۵٫۸ درصد به ۶۴ درصد رسانیده‌است.

نرگس نهان نیز به اصلاحات در وزارت معادن و پترولیم، مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون عالی حفاظت معادن در چارچوب شورای امنیت ملی، افزایش عواید، ایجاد دیدگاه استراتیژیک در وزارت معادن برای استخراج معادن و معرفی معادن به مارکت منطقه و جهان در برنامه‌هایش تاکید نمود.

حمید طهماسی، نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی نیز مبارزه با فساد و جلوگیری از آن، ارایۀ خدمات ترانسپورت شهری، بررسی دوبارۀ خدمات حقوقی ترانسپورتی، اصلاحات در سکتور ترانسپورتی، امضای توافق‌نامه‌های ترانسپورتی با کشورهای هم‌سایه و جهان و جلب هم‌کاری‌های تخنیکی به بخش ترانسپورت را از برنامه‌های کلیدی اش خواند.

پارلمان

رای اعتماد

نامزد

وزرا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.