نارضايتي والي هرات ازنحوه ي فعاليت ولسوالان این ولایت

۱۷ سنبله ۱۳۹۲

والي هرات ازنحوه ي فعاليت و عملكرد ضعيف شماري از ولسوالان اين ولايت ابراز نارضايتي ميكند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، والی هرات می گوید: اكثريت كساني كه درسمت ولسوال در هرات ايفاي وظيفه مي كنند افراد غيرمسلكي و بر اساس يك سلسله ملاحظات ، در جريان اداره قبلي ولايت هرات به وظايف موظف شده اند.

سيد فضل الله وحيدي والي هرات ميگويد: به هيچ وجه ازنحوه فعاليت و مديريت شمار زيادي ازولسوالان هرات رضايت نداشته وخواهان برطرفي افراد ناكارا شد.

وي ميگويد: درحال حاضر از مجموع 15 ولسوال تنها 6 تن از آنان مسلكي بوده براساس لياقت از طريق اصلاحات  اداري وظايف شان را اشغال نموده اند.

والي هرات ميگويد: عملكرد ضعيت اين ولسوالان برامنيت و زندگي اجتماعي مردم سايه سياه افگنده است.

وحيدي ميگويد: به زودي ازطريق اداره ارگانهاي محل براي بركناري افراد ناكار و تقرر افراد شايسته در پست هاي ولسوالي هاي هرات اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

به گفته والي هرات، اكثريت ولسوالان دراين ولايت بجاي اشتراك دربرنامه هاي دولتي و نشست هاي مهم حكومتي ، به دنبال فعاليت هاي اقتصادي وسياسي شخصي خودشان هستند.

به گفته سيد فضل الله وحيدي والي هرات ،تنها 6 تن ازولسوالان هرات كه ازطريق برنامه اصلاحات اداري وظايف شان را بدست آورده اند ، با اصول اداره ومديريت آشنايي دارند.

درحالي والي هرات ازعملكرد ضعيف شماري زيادي از ولسوال هاي ولايت هرات ابراز نارضايتي ميكند كه همواره مردم ازكم كاري و ناكارايي ولسوالان اين ولايت شاكي هستند.

 

بیکاری

فضل الله

هرات

ولسوالان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.