ناتو در باره کشتن غیرنظامیان افغان تحقیق می کند

ارتش امریکا در باره اتهامات وارده علیه سربازان اش مبنی بر ربودن  اتباع افغانی و کشتن آن ها تحقیقات گسترده را آغاز می کند اتهامات که همواره قصر سفید  آن را رد کرده است .

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دگروال جین کریچتون یک سخنگوی ناتو گفته است که جنرال جوزیف دنفورد فرمانده عمومی کمک به امنیت پس از آن به انجام این تحقیقات دستور داده که یک مترجم افغان که با نیرو های خاص امریکایی کار می کرد، این نیرو ها را متهم ساخت.

خبرگزاری رویترز نوشت که ذکریا قندهاری ترجمان افغان به تازگی به تحقیق کنندگان گفته است که نیروهای خاص امریکایی در کشتار غیر نظامیان افغان بد رفتاری با آنان دخیل بوده اند.

به اساس گزارشها، قندهاری در جریان تحقیق گفته است که او در گرفتاری این غیر نظامیان کمک کرده و آنان را زنده به سربازان امریکایی تسلیم داده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های افغان ذکریا قندهاری را به دنبال اتهامات در مورد دخالت او در بدرفتاری با غیر نظامیان در ولسوالی نرخ وردک چندین هفته قبل بازداشت کردند.

اما، قندهاری به تازگی اتهامات علیه خودش را رد کرد.

ایالات متحدهء امریکا به تکرار این اتهامات را رد کرده که گویا نیرو های خاص این کشور که در وردک فعالیت دارند در ناپدید ساختن و کشتار حداقل هفده غیر نظامی دست داشته اند.

متهم شدن نیرو های امریکایی به ارتکاب جنایات علیهء غیر نظامیان افغان روابط میان حکومت افغانستان و آیسف را خدشه دار ساخته است، مخصوصاً بعد از آن که یک سرباز امریکایی به کشتن ۱۶ غیر نظامی افغان در ماه مارچ پارسال در کندهار متهم شد.

خانم کریچتون گفته است، بر اساس تحقیقات که در گذشته انجام شده هیچ شواهد موثق دریافت نشده که از بدرفتاری نیرو های امریکایی یا آیسف حکایت کند.

این سخنگوی ناتو گفته است که قوماندانی تحقیقات جنایی اردوی امریکا اکنون این تحقیقات جدید را انجام می دهد.

همین اتهامات سبب شد که رییس جمهور کرزی به نیرو های خاص ایالات متحده دستور بدهد که در ماه فبروری امسال از میدان وردک خارج شوند اما سپس اعلان شد که آن ها تنها ولسوالی نرخ را ترک می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.