ناتوانی وزارتخانه ها درهزینه کردن بودجه یک سال مالی

۱۰ قوس ۱۳۹۲

ناتوانی وزرات خانه ها در مصرف بودجه سال مالی شان یکی از پرجنجال ترین  سوژه های خبری است  که  هرساله در کشور تکرار می گردد  این در حالیست که تنها دو هفته به پایان سال مالی باقی مانده است؛ اما وزارت ها نتوانسته اند به گونه‌ میانگین حتا ۵۰ درصد بودجه های توسعه یی شان را به مصرف برسانندکنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسؤولان وزارت مالیه گفته اند وزارت هایی هستند که در این مدت دو در صد بودجه های توسعه یی شان را هزینه کرده اند.

آنان گفته اند که پایین بودن ظرفیت در برخی از وزارت خانه ها سبب شده تا آنان نتوانند بودجه‌ توسعه‌یی شان را مصرف کنند.

گفته می شود که در آغاز سال برخی وزارت ها بیشتر از توان شان بودجه تقاضا می کنند؛ اما در پایان سال مالی نمی توانند بودجه های شان را هزینه کنند.

در جریان چند سال گذشته، هیچ وزارتی نبوده که بتواند تمام بودجه‌ی توسعه‌یی خود را مصرف کند.

پیش از این نیز این روند از سوی وزارت خانه ها تکرار شده و حتا برخی از وزیران از سوی مجلس نماینده استیضاح شده و رأی سلب صلاحیت گرفته اند.

بودجه

عدم

مصرف

وزارت خانه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.