میشل تامر جانشین دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل شد

رییس چمهور جدید برزیل

“میشل تامر” ساعتی پس از برکناری دیلما روسف به عنوان جانشین وی انتخاب شد.

رییس چمهور جدید برزیل

به گزارش خبرکزاری خاورمیانه به نقل از العالم، ساعتی پس از برکناری دیلما روسف از سوی مجلس نمایندگان این کشور به جرم پنهان نگهداشتن اطلاعات در مورد اموال عمومی کشور میشل تامر به حیث رئیس جمهور قانونی این کشور سوگند وفاداری یاد کرد.

میشل از حزب دموکرات پس از سوگند یاد کردن در مقابل نمایندگان مجلس سنای این کشور به عنوان رئیس جمهور بزرگترین کشور امریکای لاتین انتخاب شد.

دیلما روسیف پس از پایان یافتن اقدامات قضایی از سمت ریاست جمهوری برکنار شد.

وی که در سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شده بود با بدست آوردن رای ۶۱ تن از اعضای مجلس سنا که معادل به بیش از دو سوم تعداد این مجلس می باشد از ریاست جمهوری برکنار شد.

میشل تامر به عنوان رئیس جمهور موقت برزیل تا سال ۲۰۱۸ مدت باقی مانده ریاست روسف را برعهده دارد.

مجلس سنای این کشور برای محرومیت روسف از پست های دولتی به مدت ۸ سال رای گیری خواهد کرد.