مکالمه مشکوک محمد بن سلمان درباره سعود الفیصل

saudi-faisalروزنامه الحیات عربستان در خصوص خبر درگذشت امیر سعود الفیصل ایمیلی ناشناس دریافت کرده است که در آن به برخی شواهد در خصوص برنامه قبلی برای منزوی ساختن و در نهایت کشتن امیر سعود الفیصل وزیر خارجه با تجربه سعودی اشاره شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این خبر که توسط یکی از دوستداران امیر سعود الفیصل به صورت محرمانه از دفتر تحریریه الحیات خارج شده؛ آمده است که امیر سعود الفیصل حدود دو ماه به اجبار ملک سلمان و فرزندش در مقام وزارت خارجه باقی ماند چرا که وی به هیچ‌ وجه رفتار سیاسی ملک سلمان را نمی‌پذیرفت و معتقد بود که آینده کشور بازیچه هوس‌بازی و ماجراجویی محمد‌بن‌سلمان تازه کار شده است.

وی به شدت از این امر ناراضی بوده و دائما تلاش داشت تا به نحوی دامن خود را از معاونت در اقدامات ملک سلمان و فرزندش محمد بن سلمان پاک گرداند که عاقبت ملک سلمان پس از سوء استفاده دو ماهه از آبرو و وجهه بین‌المللی امیر سعود الفیصل به بهانه بیماری، وی را برکنار نمود.هرچند امیر سعود الفیصل بیمار بود اما در زمان ملک عبدالله نیز این بیماری وجود داشت پس چرا در آن موقع مشکلی برای سلامتی وی حادث نشده بود.

این گزارش احتمال دست داشتن محمد بن سلمان در قتل امیر سعود الفیصل را بسیار قوی دانسته و خواستار برملا شدن این موضوع شده بود. همراه این خبر یک فایل صوتی از مکالمه مشکوک محمد بن سلمان با شخص مجهول هویه‌ای وجود دارد که امیر محمد بن سلمان از شخص مورد نظر می‌پرسد آیا هنوز سعود الفیصل در سلامتی به سر می‌برد؟ شخص مقابل پاسخ می‌دهد اوامر امیر درحال اجرا است.

مفقود شدن خدمه سعود الفیصل بعداز مرگ وی بر ابهامات این موضوع افزوده و نگرانی وسیعی در دیگر شاهزادگان مخالف محمد بن سلمان ایجاد کرده است.