موترهای تیلری اجازه تردد در سالنگ را ندارند

۲۰ دلو ۱۳۹۷

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگها می گویند که بعد از بازگشایی شاهراه از روز گذشته، موترهای تیلری همچنان اجازه تردد در این مسیر را ندارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاهراه سالنگ بعد از نزدیک به چهار روز، دیروز به روی ترافیک باز شد؛ اما موترهای تیلری امروز (20دلو) اجازه تردد را ندارند.

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگها می گویند که ضخامت بیش از دو متری برف روز گذشته از سوی آنها پاک شده و بعد از فروکش کردن، طوفان به وسایط تیزرفتار، مسافربری و باربری کوچک اجازه تردد داده شد.

به گفته آنها، در حال حاضر هوا در سالنگها پاک و آفتابی بوده و بدون وسایط تریلری تمام انواع وسایط میتوانند این مسیر را با زنجیر (چین) رفت و آمد نمایند.

مسوولان از مسافرین و شاملین ترافیک خواسته اند تا برای سفر این نکات را مدنظر بگیرند:

1ـ سرعت، وزن و ارتفاع مجاز.

2ـ وسایل و تجهیزات زمستانی به ویژه داشتن زنجیر (چین) البسه گرم، غذا احتیاطی و روغنیات اضافی.

3ـ مجهز بودن وسایط شامل شاهراه از لحاظ تخنیکی.

4ـ رعایت جدی مقررات، رهنمایی موظفین و اجتناب از سبقت و توقف در داخل تونل و گالری ها.

بر اساس معلومات منبع، وضعیت عمومی شاهراه هم به این شرح است:

ساحه دید؛ ١٠ کیلومتر، سرعت باد؛ ٤ متر در ثانیه، یخک در فرش جاده؛ حدود ٤٠ کیلومتر، رطوبت؛ ٢٤درصد، سردی هوا؛ ١٥- درجه سانتی گراد و احتمال ریزش برف در ٢٤ ساعت آینده؛ ١٠درصد

شاهراه سالنگ از مهمترین مسیرهای کشور است که کابل را به ولایت های شمالی متصل می سازد و همه ساله در زمستان با مشکلات عمده ای روبرو است.

برفباری

تیلر

سالنگ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.