موافقتنامه پروژه کاسا یکهزار به ارزش ۱.۱۷ میلیارد دالر امضا شد

موافقتنامه اساسی پروژه کاسا یکهزار میان وزرای انرژی و آب قرغزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اسناد و موافقتنامه های پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی (کاسا یکهزار)، در آخرین نشست شورای بین الحکومتی که میان کشورهای قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان، روز جمعه ( ۴ ثور) در شهر استانبول دایر گردیده بود،‌ به امضا رسید.

در این نشست، وزرای انرژی و آب چهار کشور، پس از دو و نیم سال بحث و مذاکره بالای موضوعات حقوقی، مالی و تخنیکی پروژه کاسا یکهزار به تفاهم رسیدند.

در این نشست چهار موافقتنامه خریداری برق میان کشورها،‌ موافقتنامه اساسی، موافقتنامه مالی، موافقتنامه حساب بانکی، موافقتنامه انسجام همکاری ها میان تاجکستان و قرغزستان و موافقتنامه کشور میزبان را به امضا رساندند.

با این حال پروژه کاسا یکهزار از مرحله تهیه موافقتنامه ها و اسناد به مرحله تطبیق رسیده و قرار است تا بیست روز آینده، پروسه آفرگشایی تدارکات لین انتقال بخش افغانستان آغاز شود.

براساس توافق جانبین کار عملی ساختمان پروژه، بعد از ماه سپتامبر ۲۰۱۵، آغاز می گردد. در نظر است، ساختمان کامل این پروژه، تا سال ۲۰۱۸، به پایه اکمال برسد.

قیمت ترانزیت، استفاده مشترک از دستیابی همگانی در پروژه جهت انتقال برق و مقدار دقیق خرید و انتقال برق برای پانزده سال قبلا توسط شورای بین الحکومتی پروژه کاسا یکهزار مورد بحث قرار گرفته و نهایی گردیده است.

بانک جهانی کمک بلاعوض و قرضه بدون مفاد ۵۲۶.۵ میلیون دالری خود را برای تطبیق این پروژه اعلام نموده است تا نیازمندی های نهادی، تجارتی و زیربناهای مورد نیاز برای انتقال متداوم ۱۳۰۰ میگاوات برق را میان کشورهای متذکره فراهم سازد.

از این مقدار ۳۱۶.۵ میلیون دالر قرضه بدون مفاد به افغانستان اختصاص داده شده است.

مجموعه بودجه این پروژه در حدود ۱.۱۷ میلیارد دالر امریکایی تخمین شده است و تا به حال ایالات متحده امریکا، انگلستان و بانک سرمایه گذاری اروپایی در حصه رفع خلای مالی این پروژه تعهدات خود را ابراز داشته اند.

این پروژه در سال ۲۰۰۵ از طریق کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی افغانستان (رکا) پیشنهاد شد و یکی از پروژه های بزرگ منطقه یی آسیای مرکزی به شمار میرود که انرژی برق مازاد قرغزستان و تاجکستان را با ۱۲۵۰ کیلومتر لین ولتاژ بلند به افغانستان و پاکستان انتقال میدهد.

این پروژه دارای سه استیشن تغییر دهنده برق ای سی به دی سی و برعکس آن در مناطق سنگتوده تاجکستان به ظرفیت ۱۳۰۰ میگاوات، کابل به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات و پشاور به ظرفیت ۱۳۰۰ میگاوات می باشد.