سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

موافقتنامه صلح افغانستان با رهبر حزب اسلامی به امضا رسید

موافقتنامه صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی قبل از ظهر امروز پنجشنبه (۸ میزان) از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در مراسمی که به همین مناسبت در قصر سلام خانۀ ارگ برگزار شده بود ابتدا کلیپ ویدیویی  سخنرانی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نشر گردید.

گلبدین حکمتیار در این سخنرانی ضمن تشکر از کسانیکه در زمینه امضای این توافقنامه تاریخی صلح تلاش کردند، گفت: دعا می کنم الله تعالی کشور ما را همیشه آزاد، مستقل و سرفراز داشته باشد و مردم مظلوم و رنج دیده ما را از حالت دردناک جنگ ها و ناامنی ها نجات دهد و این سعادت را نصیب شان کند که عوامل داخلی و خارجی جنگ را برای همیشه به پایان برساند.

وی افزود: پس از دو سال مذاکرات مسلسل و سخت میان حزب اسلامی و دولت، بر یک موافقتنامه مهم توافق شد. یکی از خصوصیات روشن مذاکرات متذکره این بود که بدون وساطت بیگانه گان توسط افغان ها انجام شد.

گلبدین حکمتیار گفت: باور دارم که با تطبیق این موافقتنامه، بحران جاری کشور به پایان می رسد و هر دو جانب تعهد نموده اند که تمام مواد توافقنامه را کاملاً احترام می کنند و به شکل صادقانه و مخلصانه به آن التزام دارند.

امیر حزب اسلامی خاطر نشان کرد: تمام ملت افغانستان، شخصت ها و گروه های افغانی را دعوت می کنم تا از این موافقتنامه حمایت کنند و از تمام مخالفین دولت می خواهم که با این پروسه یکجا شوند و اهداف خود را از طریق مسالمت آمیز تعقیب نمایند.

حکمتیار گفت: هدف اصلی توافقنامه این است که جنگ و عوامل آن طور کامل به برای همیشه از بین برود.

وی تصریح کرد: رسیدن به اهداف مقدس از طریق جنگ امکان پذیر نیست، همین طور رسیدن به صلح عادلانه نیازمند همت بلند، جرات، هوشیاری و اتحاد جنگجویان است، صلح اگر نسبت به جنگ کار دشوار نیست، کار آسان هم نیست.

گلبدین حکمتیار گفت: آنانیکه از برقراری صلح هراس دارند و برای مخالفت آن کمر بسته اند و به تداوم جنگ تاکید می کنند، برای شان می  گوئیم که افغانها دیگر از این چنین شعار های جنگ استقبال نمی کنند که تنها در آن افغانها کشته می شوند.

رهبر حزب اسلامی خاطر نشان کرد که در حکومت باید طوری تبدیلی ها رونما گردد که قابل قبول باشد، حکومت ممثل تمام ملت و در خدمت تمام افغانها باشد، ادارات دولتی از مفسدین و دزدان تصفیه گردد و اقتدار در اختیار مدیران صالح گذاشته شود.

وی در اخیر سخنانش گفت: افغانستان را خانه مشترک تمام اقوام با هم برادر بدانیم، مداخلات بیگانه را جلوگیری کنیم، یک افغانستان سربلند بسازیم که هیچ قدرتی جسارت دیدن آنرا با چشم حقارت نکند، با دیگران سیال باشد و دست احتیاج برای هیچ کسی دراز ننماید.

هخمچنین رئیس جمهور «محمد اشرف غنی» ضمن تبریکی بخاطر امضای این موافقتنامه، گفت: بسیار خرسندم که امروز در یک مجلس نیک، در مجلس صلح و در یک مناسبتی گردهم آمده ایم که آرزوی مردم افغانستان است، موضوع اجماع مردم افغانستان و مسئله مربوط به رفاه مردم و همچنان ثبات، عزت و ترقی افغانستان است.

رئیس جمهور افزود: تلاش برای رسیدن به این مقصد اسلامی، ملی و انسانی آسان نبود، طوریکه حکمتیار صاحب گفتند که اگر صلح مشکل تر از جنگ نبوده، آسان هم نیست.

محمد اشرف غنی گفت: وظیفه نسل مشترک من و حکمتیار این است که جنگ متوقف گردد، افغانها را از احتیاج بیگانه گان بیرون سازیم و به پایش ایستاده نمائیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: شعله جنگ را نسل کوچک و کنونی روشن نکرده اند، بلکه چند دهه قبل آغاز گردید و خاموش نمودن این آتش بیشتر وظیفه نسل بزرگتر است. وی افزود: در هیچ گوشۀ دنیا صلح واقعی بدون قیمت به دست نیامده است.

رئیس جمهور کشور گفت: من همواره گفته ام و باز هم تکرار می کنم که برای رسیدن به صلح حتی از سر خویش می گذرم، این را بخاطری می گویم که صلح قیمت می خواهد و مفت به دست نمی آید.

رئیس جمهور از تمام طرف ها که بخاطر صلح تلاش کرده اند، تشکری نموده گفت که در حقیقت تمام ملت افغانستان سزاوار تشکر و امتنان است، زیرا اگر صلح خواست ملت نمی بود و اجماع ملی در این عرصه وجود نمی داشت، رسیدن به این توافق و برگزاری این مجلس مبارک دشوار بود.

محمد اشرف غنی افزود: مدت ۳۸ سال می شود که خون ملت افغانستان می ریزد، این به معنی آن است که افغانها نسبت به هر کسی دیگر بیشتر به قدر و اهمیت صلح می دانند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اکنون فرصتی است برای طالبان و دیگر گروه های مخالف دولت تا بر سر دو راهی موجود در برابر شان نشان بدهند که انتخاب شان چیست، بودن در کنار ملت و پیوستن به کاروان صلح عزتمندانه، به مانند حزب اسلامی، و سهم گرفتن در ساختن کشور و کمک به رفاه و پیشرفت آن، یا قرار گرفتن در برابر ملت و ادامه دادن به خونریزی و جنگی که سودش تماماً به جیب بیگانگان می رود؟

رئیس جمهور گفت: جنگ با مردم افغانستان و آلودن دستان خود با خون فرزندان شان، عاقبت محتوم آن تجرید و انزوای نهایی، و سرانجام، شکست و زبونی خواهد بود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد: اکنون برای همه مردم و بلکه برای همه دنیا به خوبی واضح شده است که چه کسی در پی صلح است و چه کسی در پی جنگ، و در صورت تداوم جنگ، ما بیشتر از گذشته چهره آنان و حامیان شان را به مردم و به دنیا واضح خواهیم ساخت.

رئیس جمهور غنی گفت: ما خواهان جنگ نبودیم و اکنون هم اصراری بر تداوم آن نداریم. رسالت نیروهای دفاعی و امنیتی ما حمایت و دفاع برحق از مردم ما در مقابل جنگ ظالمانه ای است که بر آنان تحمیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: این موافقتنامه ثابت نمود که اگر کسی ما را بماند، ما می توانیم در وطن خویش به صلح و امن زندگی کنیم.

محمد اشرف غنی گفت: من از همان آغاز گفته بودم که ما از پاکستان صلح نمی خواهیم، بلکه با پاکستان صلح می خواهیم.

رئیس جمهور افزود: یکی از ویژه گی های مهم موافقتنامه با حزب اسلامی این بود که قانون اساسی افغانستان در آن حیثیت محور را داشت و در این موافقتنامه هیچ نکته ای وجود ندارد که در تضاد با قانون اساسی کشور باشد.

رئیس جمهور کشور گفت: صلحی که حزب اسلامی با دولت افغانستان به انجام رساند، هر دو طرف نشان دادند که در اراده خود برای فرو نشاندن آتش جنگ در کشور صادق و مصمم هستند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما هر دو طرف به ارزش های اسلامی باور داریم، و می خواهیم که این ارزشها از راه فعالیت های صلح آمیز سیاسی و مدنی تحقق پیدا کند. این همان جهاد اکبری است که امروز جامعه ما به آن ضرورت اشد دارد.

وی گفت: کشورها نه با جنگ و ناآرامی، بلکه با زندگی مسالمت آمیز، با فعالیت های سیاسی و با مشارکت همگانی به پیشرفت می رسند. دو سه نسل از ما شاهدِ جنگ، درگیرِ جنگ، و یا قربانی جنگ بوده است، و اکنون حق نسل نو و نسل های آینده این کشور است که شاهد آرامش و رفاه باشند.

محمد اشرف غنی افزود: افغانستان شدیداً نیازمند گذار از مرحله جنگ به مرحله فعالیت های سیاسی است. سرنوشت مردم ما نباید همیشه با تفنگ و سلاح گرم گره خورده باشد، بلکه باید قوام زندگی اجتماعی ما را فعالیت های نهادمند سیاسی تشکیل بدهد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: صلح ما نه تصمیمی عجولانه و نه اقدامی صرفاً احساسی، بلکه بر مبنای اصول مشخصی بوده که در قانون اساسی ما تجسم یافته است.

وی گفت: مذاکرات صلح بر این اساس مبتنی بود که دستآوردهای پانزده سال گذشته مردم ما که با رنج و قربانی فراوانی به دست آمده است، حفاظت شود. تا فرزندان ما، پسر و دختر، فرصت تعلیم و تحصیل داشته باشند، تا جوانان ما، زن و مرد، زمینه سهم گرفتن در بنای آینده خود و کشور شانرا پیدا کنند، تا خانواده های ما کانون آرامش باشند، تا تاجران ما امکان سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی داشته باشند، تا افغانستان در مسیر انکشاف و پیشرفتی قرار بگیرد که سزاوار آن است و علمای کرام ما همیشه رهنمای ما باشند.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد: ما به همکاران بین المللی خود اطمینان می دهیم که مبارزه ما با تروریزم، این خطر مشترکی که در قدم نخست تهدیدی برای جهان اسلام و سپس برای تمام دنیا است، ادامه خواهد یافت، و در جبهه مشترکی که قرار داریم، افغانستان همچنان مسئولیت خود را برای مهار، سرکوب و شکست این پدیده ویرانگر که هیچ نوع ارتباطی با مردم افغانستان ندارد، تا به آخر ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور افزود: ما بر خلاف کسانی در منطقه که تروریزم را ابزار استراتژیک خود می دانند، اراده قاطع داریم که رویکرد سازندگی محور، صلح محور، و انکشاف محور را مثل گذشته ادامه بدهیم، چنانکه تا کنون نیز گام های مهمی در این راستا برداشته ایم، و روابط نیک ما با کشورهای منطقه و جهان شاهد این واقعیت است.

محمد اشرف غنی گفت: وظیفه مشترک همه ما این است که برای شنیدن مشکلات مهاجرین تلاش کنیم. وی افزود: عودت مهاجرین یک امید بزرگ و خبر خوش است و مسئولیت های خویش را در قبال شنیدن مشکلات آنان باید فراموش نکنیم.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت: امیدوارم این روز سر آغاز پیشرفت های بیشتر در فرو خواباندن آتش جنگ و به میان آوردن صلح سرتاسری باشد و بتوانیم با کمک همدیگر ویرانه های جنگ را به آبادی تبدیل کنیم و فرزندان ما با سرافرازی در جهان آینده حضور یابند و نقش سازنده را ایفا کنند.

رئیس جمهور غنی با حضور داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق کشور، پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، روسای مجلسین شورای ملی، استاد عبدرب الرسول سیاف رهبر جهادی و شماری دیگری از مسئولین حکومتی حضور داشتند، موفقتنامه صلح را از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان امضا کرد.

همچنین داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ضمن تبریکی از این قدم بزرگ و تاریخی، گفت: برای مردم افغانستان اطمینان میدهیم که هیچ چیزی در این موافقتنامه نیست که حق یک فرد و یا شهروند کشور زیر پا شده باشد، بلکه گامی است که ما را برای رسیدن به صلح دایمی کمک می کند.

وی افزود: در پروسه مذاکرات با حزب اسلامی یک روزی هم جامعه بین المللی شرطی نگذاشتند و گفتند که دولت افغانستان که یک دولت مشروع است با هر جناحی که به نتیجه میرسد، ما از آن استقبال می کنیم.

داکتر عبدالله عبدالله گفت: همه ما آرزوی این را داریم که افغانستان به پای خود ایستاده شود و در این راستا قهرمانی وجود ندارد که برای خود بیشتر بخواهد و به دیگران کمتر.

رئیس اجرائیه خاطر نشان کرد: این قدم اولین و آخرین نخواهد بود و در راستای تامین صلح دایمی در کشور تلاش های بیشتر می کنیم، امیدوارم خداوند (ج) کسانی را که جنگ را تنها راه حل می دانند، توفیق بدهد تا دست از جنگ و ویرانی کشور برداشته، به پروسه صلح یکجا شوند.

سپس پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، ضمن تبریکی امضای موافقتنامه مذکور، گفت: توافق صلح دولت و حزب اسلامی یک دستآورد مثبت است زیرا تمام این پروسه در دست افغانها بود و مثالی خوب تفاهم بین الافغانی می باشد.

وی افزود: به همه مخالفین صدا می کنم که جنگ و کشتار راه حل مشکلات نیست، بیایید مانند تمام برادران حزب اسلامی خصوصاً امیر آن حزب، به پروسه صلح یکجا شوید.

رئیس شورای عالی صلح گفت که در راستای صلح پیشرفت های دیگری نیز صورت گرفته است که بزودی شاهد خبر های خوبی دیگر در زمینه خواهید بود.

محمد امین کریم رئیس هیات مذاکره کنندۀ حزب اسلامی نیز صحبت کرده گفت: رئیس جمهور قولی را که در سال ۲۰۱۰ برای صلح به ما داده بود، امروز عملی کرد.

وی افزود: ما امروز در برابر ملت و شما، دست برادری و دوستی را به همه احزاب اسلامی و ملی کشور دراز می کنیم، ما برای صلح و آبادی، احیای آزادی و تحکیم آن و اعاده عدالت آمده ایم و مبارزه کرده ایم.

 محمد امین کریم خاطر نشان کرد: ما به آن کشور های که از غنای فرهنگی و زبانی ما استفادۀ ابزاری برای تفرق ما بکند، هشدار می دهیم. وی افزود: ما طرفدار روابط نیک و حسنه با تمام همسایه های هستیم، با هیچ کشوری دشمنی عقیدتی و سیاسی نداریم و اجازه نمی دهیم تحت هیچ عنوانی در امور داخلی ما مداخله نمایند.

متعاقباً خانم صدیقه بلخی سناتور و عضو شورای عالی صلح صحبت کرده، گفت: تلاش در راستای برقراری صلح جزء از مبارزات برحق انبیا و اولیا(ع) است، صلح تنها قطع جنگ و خشونت نبوده، بلکه مفاهیم بالاتر از قطع جنگ و خونریزی که عبارت از عدالت اجتماعی، تامین حقوق مردم، مساوات و آزادی های فردی در چوکات دین مبین اسلام و قوانین پذیرفته شدۀ جهان است.

سپس داکتر غیرت بهیر رئیس امور سیاسی حزب اسلامی صحبت کرده، گفت: جای شکر است که در این مرحله اساس تاریخ به ابتکار رئیس جمهور افغانستان، امیر حزب اسلامی و رئیس شورای عالی صلح و ملت افغانستان یک بابی گشوده شد که برای افغانستان، منطقه و جهان نوید امن و پیشرفت را خواهد داشت.

وی افزود: نتایج طبیعی صلح باید تامین حاکمیت ملی باشد، سرنوشت کامل کشور به دست افغانها باشد، هر فرد این کشور بخصوص زنان، معلولین، بیوه ها، یتیمان و تمام مردم بی بضاعت به حقوق حقه شان برسند، جنگ برای همیش به پایان رسیده باشد و رقابت های مسلحانه، جایش را به رقابت های مثبت بدهد تا نظام مورد قبول همۀ ملت داشته باشیم که برای رسیدن به اقتدار نه یک مرمی شلیک گردد و نه هم یک قطره خون ریختانده شود.

در این مراسم بر علاوۀ رئیس جمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، معاون دوم رئیس جمهور، معاونین رئیس اجرائیه، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، معاونین و اعضای آن شورا، استاد عبدرب الرسول سیاف رهبر جهادی و شمار دیگری از شخصیت های جهادی و سیاسی، اعضای کابینه و شماری از مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری، روسای مجلسین شورای ملی و تعدادی از اعضای آن شورا، رئیس و اعضای شورای سرتاسری علما، شماری از اعضای شورای عالی قضا، محمد امین کریم رئیس هیات مذاکره کنندۀ حزب اسلامی و شماری از اعضای آن حزب و نماینده گان کوردیپلوماتیک کشور های خارجی مقیم افغانستان اشتراک داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *