موافقتنامه سه جانبه چابهار در تهران امضا شد

3 جانبهموافقتنامه سه جانبه تجارتی و ترانزیتی چابهار عصر امروز دوشنبه (۳ جوزا) با حضور روسای جمهور افغانستان، ایران و نخست وزیر هند در تهران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در راس یک هیات صبح امروز از قطر وارد تهران شد.

در همین حال موافقتنامه سه جانبه تجارتی و ترانزینی توسط «محمدالله بتاش»، وزیر ترانسپورت افغانستان، «عباس آخوندی»، وزیر راه ایران و «نتین کادگاری»، وزیر حمل و نقل و راه سازی هند در حضور سران هر سه کشور به امضا رسید.

براساس این موافقتنامه افغانستان، هند و ایران از طریق بندر چابهار ایران روابط تجارتی و ترانزیتی خود را به بیش میبرند.

بندر چابهار از لحاظ اقتصادی از مهمترین بنادر تجارتی در منطقه می باشد و تاجران افغانستانی برای رونق تجارت میان سه کشور (افغانستان، هند و ایران) و همچنان آسیا میانه سرمایه گذاری زیاد کرده اند.

گفتنی است که آٌقای غنی در این سفرش در تهران دیدار های جداگانه نیز با مقامات ارشد ایرانی از جمله «دکتر حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران داشته است.