مهلت 48 ساعته وزارت داخله برای مسدود کردن حساب بانکی زورگویان

۲ دلو ۱۳۹۷

وزارت امور داخله اعلام کرده است که 16 تن از افراد شامل لیست غاصبین زمین، زورگویان و مسلح غیرمسوول تنها 48 ساعت وقت دارند تا برای تصفیه حساب به این وزارت مراجعه کنند؛ در غیر آن حسابهایشان مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله گفته است که شماری از افراد شامل لیست پیشین برای تصفیه حساب و وضاحت دادن از فعالیتشان به ریاست عمومی مبارزه با جرایم مراجعه کرده اند.

در خبرنامه این وزارت آمده است «آنعده افراد شامل لیست 16 نفری که تا اکنون جهت وضاحت و تصفیه بعضی موارد به وزارت امور داخله مراجعه نکردند؛ الی 48 ساعت وقت داده می شود تا به رياست عمومی مبارزه با جرايم خود را برسانند.»

وزارت داخله به صراحت گفته است که بعد از مدت تعیین شده، با استفاده از قدرت نرم پوليس، حساب های بانکی این افراد مسدود و با آنها برخورد جدی و قانونی صورت می‌ گیرد.

در خبرنامه تاکید شده است که «پوليس حق دستگيری و فير را دارد، با پولیس تان باشید.»

حساب بانکی

زورگویان

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment