مهاجمین؛ یک کشیش فرانسوی را سر بریدند

۵ اسد ۱۳۹۵

hshدو مرد مسلح، شماری از شهروندان فرانسه در یک کلیسا در شمال این کشور را به گروگان گرفته و سر کشیش این کلیسا را بریدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از  شبکه خبری اسکای، 2 فرد مسلح به چاقو، به افراد حاضر در کلیسای”سن اتین دو رووری”در شمال فرانسه حمله نموده و آنها را به گروگان گرفتند.

بعد از این حادثه، پولیس به محل رویداد رسید؛ اما گروگان گیرها،کشیش این کلیسا را سربریده و خودشان از سوی پولیس کشته شدند.

تا هنوز انگیزه و هویت گروگان گیرها مشخص نشده است.

این در حالی است که ناآرامی ها در اروپا، در این اواخر شدت یافته است.

افراد مسلح،

شمال فرانسه،

کلیسا،

گروگان گیری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed