مهاجران قربانی “برده داری مدرن”

۲۷ میزان ۱۳۹۵

گزارش ها نشان داده است کسانی که از دریای مدیترانه برای مهاجرت به اروپا عبور می کنند مورد سوء استفاده و تجاوز قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از ایندیپندت، مهاجران و پناهندگان برای فرار از شرایط بد زندگی تلاش می کنند که به کشورهای اروپایی سفر کنند، اما آنها توسط قاچاقچیان مورد شکنجه، آزار و اذیت و تجاوز قرار می گیرند به عبارت ساده به “برده مدرن” تبدیل می شوند.

بررسی ها نشان داده است که قاچاقچیان جنایتکار معمولا قربانی های تجاوزات جنسی خود را از میان افرادی انتخاب می کنند از کشور افریقا و لیبیا به دنبال پناهندگی به اروپا سفر میکنند.

تحقیقات سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) نشان میدهد که حدود سه چهارم مهاجرانی که قصد دارند از دریای مدیترانه عبور کنند مورد سوء استفاده قاچاقبران قرار می گیرند.

در این گزارش تاکید شده است که بدون اینکه در نظر بگیریم که آنها به چه علت مهاجرت می کنند باید از آنها مواظبت شوند. شماری از مردان، زنان و کودکان که توانسته اند از دریای مدیترانه عبور کنند در بین سفر مدتی را در زندان به سر برده اند.

در این بررسی ها آمده است مهاجرانی که از لیبیا سفر میکنند هفت تا 10 برابر بیشتر نسبت به کسانی که از ترکیه به اروپا می روند مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

اتحادیه اروپا،

اروپا

افریقا

پناهجویان

دریای مدیترانه

مهاجران


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.