مهاجران افغان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند

۲۲ عقرب ۱۳۹۲

شرکت جامعه مهاجر کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری ، تقریبا به شکست مواجه شده است . بالغ بر یک ملیون مهاجر در جمهوری اسلامی ایران و یک و نیم ملیون مهاجر در پاکستان ، حقیقتا می تواند روند انتخابات را عوض کند و تاثیر شایانی داشته باشد .

اما مقامات کمسیون مستقل انتخابات اخیرا اعلام داشته اند که روند اشتراک مهاجران در انتخابات تقریبا به شکست مواجه شده است و یکی از عوامل عمده ی آن می تواند فاکتور فنی باشد ؛ یعنی گرچه واضحا بیان نشده است از سوی کمسیون اما مساله ی بودجه ، از عوامل مهم این موضوع است .

تقریبا 50 ملیون دالر نیاز است تا مهاجران افغان بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند .

گمانه هایی وجود دارد که کمسیون مستقل انتخابات ، در حال چانه زنی برای جلب توجه جامعه ی جهانی برای تهیه ی این بودجه است .

کمسیون همچنین اعلام کرده اند که دیگر نهادهای موثر و ناظر انتخاباتی نیز از چنین طرحی حمایت نکرده اند و این نیز یکی از دلایل شکست این طرح می تواند باشد .

1393

انتخابات

ایران

پاکستان

شرکت

کمسیون مستقل انتخابات

مهاجران


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.