مهاجران افغانستان ابزار سیاست های غلط اروپا

0,,18719453_401,00مهاجرت های شهروندان کشور به کشورهای اروپایی از جمله آلمان، بعد از آنکه این کشور اعلام کرد که شمار زیادی از نیروی کار کشورهای آسیایی را جلب می کند، شدت گرفت.

در آن زمان اعلام شده بود که شهروندان افغانستان، سوریه، یمن، عراق و دیگر کشورهای آسیایی که ناامن تر هستند، از درجات بالاتر برای پناهنده شدن و کاریاب شدن در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان را دارا هستند.

به همین دلیل شمار زیادی از جوانان و نیروی فعال و توانای کار کشور بنا بر دلایل مختلف از جمله ناامنی و بیکاری به عزم کاریاب شدن در آلمان، با پول قرض و دارایی که داشتند، راه اروپا را در پیش گرفتند.

هرچند در ابتدا پذیرش پناهجویان در کشورهای اروپایی بیشتر و راحت تر بود؛ اما این شرایط روز به روز سخت تر شده و مرزها نیز به روی پناهجویان در حال بسته شدن بود.

از سوی دیگر، سیاست کشورهای اروپایی برای جلب و جذب نیروی کار و باز بودن مرزها برای حضور پناهجویان افغانستان، در حال حاضر با یک سیاست دیگر روبرو شده که می توان گفت مخالف سیاست قبلی آنها بوده است.

حال کشورهای اروپایی و در راس آنها آلمان، تصمیم جدی برای خروج پناهجویان افغانستان را دارد که خود بر معضل و مشکلات مهاجران افزوده است.

طبق آمارها، آلمان در نظر دارد ۷۲۰۰ پناهجوی افغان در این کشور را که در شرایط «تحمل اجباری» زندگی می کنند را مطابق طرح دولت آلمان هر چه زودتر به کشورشان برگرداند.

دولت آلمان گفته است که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را شدت می دهد.

مطابق طرحی که دولت آلمان روی دست دارد، آنعده پناهجویان افغانی که طی سالهای گذشته درخواست پناهندگی آنها از سوی اداره مهاجرت و دادگاه این کشور رد شده و در حال حاضر بدون داشتن اقامت قانونی و در شرایط تحمل اجباری Duldung در آلمان زندگی می کنند، از این کشور اخراج خواهند شد.

این تصمیم آلمان؛ هرچند واکنش های متفاوت وزارت امور مهاجرین و ارگ ریاست جمهوری را به دنبال داشت؛ اما بیشتر از همه به سیاست دوگانه و دوپهلوی این کشور در قبال پناهجویان افغانستان دارد.

ناامنی ایجاد شده از قدرت طلبی غربی ها، افزایش مهاجرت ها!

وحید مژده، آگاه امور سیاسی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که یکی از دلایل عمده مهاجرت ها، افزایش ناامنی و جنگی است که کشورهای غربی بخاطر قدرت طلبی شان در خاورمیانه ایجاد کردند.

وی افزود که مهاجرت های شهروندان افغانستان نشان می دهد که برنامه های کشورهای اروپایی و امریکا در افغانستان با شکست مواجه شده است که نه در افغانستان امنیت آمده و نه وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده است.

بنابر اظهارات منبع، جنگ طولانی مدت در افغانستان باعث شده تا نیروی کار کشور یک نیروی کار تخصصی نباشد و به همین دلیل سیاست های دوگانه اروپا دلیلی می شود برای اینکه مهاجران افغانستان، کمتر پذیرفته شوند.

مژده با اشاره به جنگ نیابتی در سوریه و اینکه مهاجرت ها نوعی تضعیف ساختن حکومت بشار اسد بوده است، اظهار داشت که جنگ در این کشور نزدیک به پنج سال و یا کمتر جریان داشته و پیش از آن، نیروی کار آنها توانسته بودند تا حرفه ای شوند و حالا دکتران، متخصصان و دیگر نیروی کار فعال این کشور به اروپا می روند.

وی خروج نیروهای کارآمد از کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه، عراق و پاکستان را تضعیف حکومت های این کشورها دانست.

سیاست های نظامی غرب در خاورمیانه؛ «دودی در چشم خودشان»!

وحید مژده در این رابطه می گوید :«بدون شک آن سیاست هایی که امریکا و کشورهای اروپایی در آسیا به راه انداختند، سبب بحران در خاورمیانه شده و حالا دود این آتش به چشم خودشان می رود.»

به گفته وی، امریکا از لحاظ جغرافیایی، دورتر است و از این مشکلات کنار است؛ اما کشورهای اروپایی با سیل عظیم مهاجرت ها روبرو هستند و این امر در ذهن مردم اروپا این سوال را به وجود آورده است که چرا در کشورهای خاورمیانه مداخله شده است؟.

حال مقام های اروپایی باید جواب بدهند که چرا در مسایل این کشورها مداخله کرده و سبب ناامنی شدند و حالا باشنده گان این کشورها بعد از شکست برنامه های اروپا، به کشورهای اروپایی مهاجرت می کنند.

منفعت شخصی و یا استفاده ابزاری از مهاجران؟

سوال این است که سیاست های غلط و یا دوگانه کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افغانستان برخاسته از چه است؟

در این رابطه نظر سید علی اقبال، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را گرفتیم، وی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که در شرایط فعلی افغانستان با مشکل عمده مواجه است که از یک سو شهروندان با مشکلات فراوان خود را به اروپا رسانده اند و از سوی دیگر، مقام های کشورهای اروپایی در حال خارج کردن آنها هستند.

به گفته وی، اتحادیه اروپا و مشخصا آلمان که پیش از این سیاست درهای باز را روی دست داشت و در بسیاری موارد از حقوق پناهنده گان دفاع کرد؛ در حال حاضر با یک رویکرد کاملاٌ مخالف با رویکرد ابتدایی خود با پناهجویان برخورد می کند.

اقبال باورمند است که رویکرد تازه کشور آلمان، آسیب های جدی به پناهجویان افغانستان می رساند، در حالی که شرایط برای برگشت مهاجرین به کشور نیز وجود ندارد و دولت در بسیاری از نقاط درگیر جنگ است.

بر اساس گفته های منبع :«با توجه به شرایط فعلی کشور، اگر شماری از مهاجرین از کشورهای اروپایی و آلمان خارج شده و به کشور بازگردند، با بحران شدید مواجه می شویم.»

وی معتقد است که برخورد اروپایی ها یک برخورد دوگانه بوده و در ابتدا شماری از کشورهای اروپایی که با کمبود نیروی انسانی و کار روبرو بودند از شرایط موجود در خاورمیانه استفاده کردند تا این کمبود را مرفوع بسازند.

به باور اقبال، اروپایی ها از جنگ های عراق، افغانستان، سوریه و یمن استفاده کرده و بخش زیادی از مردم را به سمت خود جلب کردند و بعد از این عمل، اتحادیه اروپا بالای شماری از کشورها فشار وارد کرد تا مرزهای خود با بستند.

بر اساس اظهارات منبع، آلمان به خاطر فشار اتحادیه اروپا، سیاست خود را کاملا تغییر داده و سیاست خروج را در پیش گرفته است.

اقبال می گوید که خروج مهاجرین در این فصل سرما نوعی فشار بر مهاجرین و کشورهای آنها است که آلمان در مقابل فشار دیگر کشورهای اروپایی، سر خم کرده و سیاست خود را در قبال مهاجرین تغییر داد.

به گفته وی :«احساس می شود که آنها به اهداف خود رسیدند و توانستند بخش عظیمی از نیروی خود را با هزینه بسیار کم و ارزان به دست آورده و فشار فعلی را آن بخش مهاجرینی می بینند که تازه رسیده اند.»

در عین حال، نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه کابل، در گفتگو با خاورمیانه، رویکرد تازه کشورهای اروپایی را مخالف با کنوانسیون هایی دانست که کشورهای اروپایی، عضویت آن را دارند.

به گفته وی :«این اقدام اروپایی ها خلاف کنوانسیون هایی است که این کشورها عضویت آن را دارند؛ مهاجر وقتی که داخل یک کشور شد دیگر مسئله اخراجش مطرح نمی شود.»

اما ستانکزی معتقد است مهاجرینی که به کشورهای اروپایی می روند باید محرک اقتصادی باشند که در این صورت، اخراج نمیشوند و در کشور مقصد، باقی می مانند.

از سویی هم، این استاد دانشگاه افزود که کشورهای مهاجر پذیر، نیروهای کار متخصص میخواهند که نیروی کار افغانستان حرفه ای نیست و از دیگر کشورها حرفه ای هستند و آنها به این دسته مهاجرین توجه می کنند که خود نوعی تبعیض است.

عواقب سیاست های دوگانه؟

سید علی اقبال معتقد است که فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک خواهد بود، بخشی از کشورها از جمله افغانستان شرایط سختی دارد و جامعه جهانی نیز واقف است که افغانستان توان پذیرش را ندارد و عواقب آن بالای مهاجرین و کشورهای مربوط آنهاست.

از سویی هم، نصرالله ستانکزی باورمند است که این رویکرد اروپایی ها، نوعی تبعیض در قبال مهاجرین است که باعث نفرت می شود.

به باور وی، این رویکرد طبیعتاً تبعاتی به دنبال دارد و برخاسته از تبعیض حاکم در آن قلمرو است.

ستانکزی افزود که کشورهای مبدا می توانند از طریق کنوانسیون ها و از نظر پرنسیب اقدامات و گفتگوهایی داشته باشند؛ اما در دنیا کشورهای مقتدر خود را بر کشورهای ضعیف تحمیل کرده و نظریات خود را تحمیل می کنند.

با این حال، به تازه گی نخست وزیر کشور یونان نیز سیاست های دوگانه کشورهای مهاجر پذیر را مورد انتقاد قرار داده است.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، وضعیت پیش آمده را مدیون سیاست های غلط غرب دانسته و میگوید :«دخالت های نظامی در منطقه نمی تواند دموکراسی را در خاورمیانه به همراه داشته باشد؛ این گونه دخالت ها می تواند در خدمت منافع ژیوپولتیک کشورهای غربی باشد که عواقب تراژیک دخالت های نظامی خود را نسنجیده اند.»

به باور وی، کشورهای اروپایی باید در ابتدا سیاست های غلط نظامی خود را ترمیم می کردند و بعد از آن در مورد مهاجرین تصمیم می گرفتند.

از سویی هم باید گفت که کشورهای اروپایی با حمایت امریکا، خاورمیانه را به یک منطقه ناامن تبدیل کرده و هر کدام از آنها با حمایت و پرورش یکی از گروه های تروریستی، کشورهای خاورمیانه از جمله عراق، افغانستان، سوریه و یمن را ناامن ساختند تا مردم به زندگی شان امید نداشته و برای پیدا کردن یک لقمه نان، راه کشورهای اروپایی را در پیش بگیرند.

از سویی هم، از پذیرش این مهاجرین سرباز زده و مهاجرین را سرگردان تر و آواره تر از کشورهایشان در یک منطقه غریب رها می کنند.

این در حالی است که در روزهای اخیر، شمار زیادی از اجساد مهاجرین در سواحل یونان پیدا شده و مردم سواحل نشین یونان هر روز شاهد پیدا شدن و انتقال اجساد مهاجرین که شمار زیادی از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند، هستند.

یک گزارش تازه می رساند که از دو ماه پیش تا حال بیش از ۷۰ کودک در دریاهای یونان غرق شدند.

در ماه های اخیر، هزاران افغان با تحمل سختی های زیاد خود را به آلمان رسانده اند. کمیسیاری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش داده است که در هشت ماه گذشته سال روان، حدود ۱۲۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.