مناطقی که دست به دست می شوند

B01D52F5-3864-4F88-9F0E-97CB28D79786_mw1024_s_n

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری برای سومین بار به ولایت های شمالی از جمله فاریاب رفت و فرماندهی عملیات را به دست گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در سفر سوم دوستم به فاریاب، شمار زیادی از مناطق از دست شورشیان طالب خارج شده و به تصرف نیروهای امنیتی درآمد.

در عملیات جنرال دستم در فاریاب، شمار زیادی از شورشیان طالب کشته و زخمی شده و شماری نیز خود را به دولت تسلیم کردند و انتظار می رفت که امنیت به این ولایت برگردد.

بازار «ناموسا» از جمله مناطق مهم فاریاب بود که یکی از پایگاه های اصلی شورشیان طالب را به تشکیل می دهد، این بازار بعد از عملیات گسترده به دست نیروهای امنیتی افتاد؛ اما این کنترول تنها برای چند ساعتی دوام کرد.

دقیقاً بعد از خروج دوستم و نیروهای همراهش از بازار ناموسا، این منطقه بعد از مدت کوتاهی به کنترول دوباره شورشیان طالب درآمد.

پیش از این نیز هر زمانی جنرال دوستم به شمال و برای عملیات رفته بود، دستاوردهای خوبی داشت و به نوعی شورشیان طالب فرار کرده و مناطق را رها کردند؛ اما بعد از بازگشت معاون اول ریاست جمهوری، شورشیان دوباره بر مناطق تسلط پیدا می کنند.

در رابطه با بازگشت دوباره شورشیان طالب به خواجه ناموسا، باتور دستم، فرزند معاون اول ریاست جمهوری نگاشته است که این مطنقه بنا بر سهل انگاری جنرال باباجان دوباره به دست طالبان سقوط کرده است.

به گفته وی، چند روز قبل این بازار مهم شورشیان از طرف معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آزاد شد و مسولیت نگهداری آن به جنرال باباجان سپرده شده بود؛ لیکن با برگشت معاون اول به اندخوی، نیروهای امنیتی یا سهل انگاری کرده اند یا اینکه قصداً مناطق فتح شده را به امر مرکز به طالبان واگذار نموده اند.

حال این سوال به وجود می آید که هدف از این کار چه بوده است و یا اگر قرار به این است که عملیات ها بی نتیجه بمانند، چرا مصارف زیاد و تلفات نیروهای امنیتی برای کارهای بیهوده صورت گیرد که نتیجه چند ساعته به دنبال داشته باشد؟

اگر فرمان برگشت جنرال دوستم از مناطق عملیاتی و درگیر جنگ از مرکز صورت گرفته باشد، خود باعث افزایش نگرانی هایی است که پیش از این نیز وجود داشت.

عقب نشینی دوستم از این مناطق دقیقا در حالی صورت می گیرد که «بازار» عقب نشینی های تاکتیکی در کشور گرم بوده و به پیشواز گفتگوهای رودرروی صلح در اسلام آباد، نیروهای امنیتی پیش از این نیز از چندین ولسوالی مهم در جنوب کشور نیز عقب نشینی کرده بودند.

با توجه به این دلرحمی ها و تفکرات آرامش از سوی حکومت وحدت ملی، باید به انتظار نتایج گفتگوهای صلح که قرار است در آینده ای نزدیک انجام شود، نشست.