منازل و زمین های فراه شرعی می شوند

۳ دلو ۱۳۹۵

با آغاز به کار نخستین پروسه توزیع قباله شرعی برای چهار ناحیه شهر فراه، تمام منازل این شهر شرعی می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نخستین پروسه توزیع قباله شرعی منازل شهر فراه، امروز (3دلو) برای باشنده گان چهار ناحیه توسط محمد آصف ننگ والی این ولایت آغاز شد.

این روند از سوی شورای ولایتی، محکمه استیناف، قاضیان و کارمندان دادگاه فراه برای تمام منازل این شهر تطبیق می شود.

والی فراه این اقدام را مناسب و نیاز جامعه دانسته و اظهار داشت که آغاز این پروسه برای جلوگیری از منازعات و مشکلات زمین داری در فراه موثر است.

قضاوتمند عطاءالله فکری، رئیس دادگاه ستیناف فراه گفت که زمین های این ولایت تا حال بدون قباله شرعی توزیع شده بود و باعث منازعات و مشکلات زیادی بین مردم و حکومت گردیده بود که با آغاز شرعی سازی آنها، این مشکلات رفع خواهد گردید.

محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این روند برای تمام نواحی شهر فراه عملی و تطبیق خواهد شد.

زمین

فراه

قباله شرعی

منازل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.