ممانعت های رسانه ایی در افغانستان و پاکستان

۲۲ جدی ۱۳۹۲

با قطع شبکه‌های تلویزیونی افغانستان در پاکستان، کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس سنای کشور خواستار قطع شبکه‌های تلویزیونی پاکستان در افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون رسیدگی به شکایات، مجلس سنای کشور روزگذشته از دولت خواست، در صورتی که پاکستان به طور رسمی اجازه فعالیت به رسانه های افغانستان را ندهد باید جلوی انتشار برنامه‌های تلویزیون‌های پاکستان در افغانستان گرفته شود.

شبکه هاى تلویزیونى افغانستان از سال 2011 تاکنون، اجازه پخش برنامه در پاکستان را ندارند، وشبکه هاى شمشاد، لمر و طلوع که از طریق ماهواره پخش می‌شدند در این اواخر در پاکستان قطع شده‌اند.

پاکستان از شبکه های افغان خواسته است که با پرداخت 80 هزار دالر در سال میتوانند در پاکستان برنامه پخش کنند، مسئله‌ای که موجب شکایت رسانه‌های افغان به کمیسیون رسیدگی به شکایات سنای کشور شد.

این کمیسیون نیز به منظور رسیدگی به شکایات رسانه های تصویری، سیمین حسن زاده، معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ را فراخواند تا در این خصوص اطلاع‌رسانی کند.

حسن زاده در این جلسه گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان چند مرتبه از مقامات سفارت پاکستان در کابل خواسته تا به وزارت فرهنگ آمده و در مورد قطع شبکه هاى تلویزیونی افغانستان، پاسخ دهند اما تاکنون آنان حاضر به این کار نشده‌اند.

افغانستان

پاکستان

تلویزیون

قطع

نشرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.