اسد ۱۶, ۱۳۹۹

ملیشه سازی با عث تضعیف قانون و ناامنی بیشتر می شود

پولیس محلیریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که بررسی های دولت نشان می دهد که پولیس محلی تنها در چوکات وزارت امور داخله موثریت دارد و ملیشه سازی در کشور باعث تضعیف قانون و ناامنی بیشتر در کشور می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری با نشر بیانیه ای تاکید کرد که روند تنظیم نیروهای پولیس در چوکات وزارت امور داخله در مطابقت با میکانیزم که اخیراً ترتیب گردیده، در حال تطبیق می باشد.

براساس بیانیه دلیل اینکه دولت افغانستان از ملیشه سازی جلوگیری می کند، مخالفت شدید مردم با آن و تجارب تلخ گذشته می باشد که آنها در افزایش ناامنی، ایجاد فضای آزار و اذیت شهروندان و تضعیف حاکمیت قانون نقش داشته و در دراز مدت باعث ناامنی های بیشتر می گردد.

در بیانیه تاکید شده که دولت افغانستان بخاطر مبارزه با گروه های تروریستی همواره تلاش کرده و اخیراً در چند ولسوالی ننگرهار، که تهدید گروه داعش بروز کرده بود، نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی چندین عملیات موفقانه را انجام دادند که در نتیجه آن رهبران و تعداد زیادی افراد وابسته آن از بین برده شده اند و تا زمان محو کامل آنها، عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه خواهد یافت.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان یکبار دیگر شماری از قوماندانان سابق و آنانی را که خواهان تداوم روند ملیشه سازی اند، ترغیب می کند تا مردم و بخصوص افراد وابسته شانرا تشویق کنند که به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند زیرا موثرترین طریقه تامین امنیت و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، پیوستن به صفوف قوای مسلح کشور و تقویت آن می باشد.