ملا اختر محمد منصور جانشین ملاعمر رهبر گروه طالبان شد

ملااخترمحمد منصور رهبر طالبانگروه طالبان با نشر بیانیه ای اعلام کرد که “ملا اختر محمد منصور” معاون رهبری پیشین این گروه را به عنوان رهبر جدید گروه طالبان انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سازمان استخبارتی پاکستان “ISI” دو روز قبل از مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان خبر داد و تاکید که ملاعمر دو سال قبل در اثر بیماری که داشت درگذشته است.

با این حال گروه طالبان اعلام کرد که بعد از وفات ایشان، شورای رهبری امارت اسلامی و علماء کرام کشور برای تعیین زعامت جدید دست به کار شدند و در جریان یک نشستی بعد از سلاح مشوره های طولانی و عمیق، دوست و شخص نزدیک و قابل اعتماد ملا محمد عمر را به حیث امیر امارت اسلامی تعیین کردند.

در بیانیه طالبان آمده است که ملااختر محمد منصور در زمان حیات ملا محمد مجاهد برای تحمل مسئولیت سنگین شخص قابل اعتماد دانسته شده بود و برای سالیان متمادی مسئولیت تمام امور اجرایوی طالبان را بر عهده داشت.

در بیانیه تاکید شده که در جلسه تعیین زعیم از جانب علما کرام، مشائخ و بزرگان امارت اسلامی با ملا اختر محمد منصور بحیث امیر المومنین علی السمع و الطاعه بیعت صورت گرفت و ایشان را نیز بحیث امیر شرعی، تعهد به التزام شریعت کردند.

همچنین بنابر مشوره و تائید نشست شورای رهبری طالبان، “شیخ الحدیث مولوی هیبت الله آخندزاده” رئیس عمومی پیشین محاکم و فرزند مولوی جلال الدین حقانی و ملا سراج الدین حقانی بحیث معاونین رهبری گروه طالبان تعیین شدند.